Perusturva tarvitsee noin 1,3 miljoonaa lisää tämän vuoden menoihinsa

0

Kaupungin terveys- ja sosiaalitoimen menot ovat kasvaneet sitä tahtia, että kuluvalle vuodelle varatut rahat eivät riitä. Kuluihin tarvitaan lisää noin 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin oli budjetoitu.

Varsinkin lastensuojelun erityispalveluihin on mennyt rutkasti enemmän. Kasvaneet kulut ovat pääosin sijoituksiin liittyviä kustannuksia. Lapsia on sijoitettu parempiin kasvuympäristöihin.

Ylitystä lastensuojelussa on runsas 601 000 euroa ja perhepalveluissa noin 173 000.

Perusturvajohtaja Taru Nordlund sanoo lastensuojelun menojen kasvun olevan valtakunnallinen ongelma.

– Suunta on ollut vallalla jo useamman vuoden. Somerolla on tultu hieman viiveellä.

Perhepalveluissa avopuolen tukitoimiin on mennyt ennakoitua enemmän rahaa. Perheille on annettu lyhytaikaista kuntoutusta, jotta he pääsevät pahimman yli.

Myös vammaispalvelun (+36 000 euroa) ja kehitysvammatyön (+283 500) menot ylittävät talousarvion yhteensä noin 320 000 eurolla. Nordlund sanoo kehitysvammapuolen menojen kasvun johtuvan erityishuoltopiirin kuluista. Tämän sektorin palveluita on jouduttu käyttämään poikkeuksellisen paljon. Vammaispuolella on tarvittu henkilökohtaista avustamista.

Vanhusten asumispalveluihin tarvitaan noin 200 000 euroa lisää. Omia hoivapaikkoja kaupungilla on riittävästi, mutta erityistarpeisiin on pitänyt ostaa palveluja muualta.

Rahaa tarvitaan lisää myös täydentävään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuen asiakkaiden ongelmat ovat moninaistuneet, kun asiakkaita ei ole päästy sosiaalityön keinoin seuraamaan ja ohjaamaan.

Perusturvajohtaja sanoo, lisämäärärahan tarpeen olleen odotettavissa, sillä rahoja nipistettiin jo kuluvan vuoden budjettia tehdessä.

– Joka puolella on tasaista menojen kasvua. Toisaalta esimerkiksi lastensuojelussa määrärahatkin ovat viime vuoden tilinpäätöstä pienemmät, joten käytettävissä on ollut jo olemassa olleisiin kustannuksiin riittämätön rahasumma, laskee perusturvajohtaja Nordlund syitä.

– Ylipäätään kuntien taloudet ovat tiukoilla.

– Vielä näyttää siltä, että erikoissairaanhoidon menot olisivat tänä vuonna pienemmät kuin oli arvioitu, löytää Nordlund jotain positiivistakin.

Hän uskoo, että Someron satsaaminen ennaltaehkäisevään työhön perhepalveluissa tulee tuottamaan tulosta pitkässä juoksussa. Somerolla on palkattu perintövaroin neuvolan perhetyöntekijä ja lapsiperheiden kodinhoitaja, jotka avittavat perheitä, joilla on pieniä lapsia.

Kun annetaan tukea ja ohjausta ajoissa, ongelmat eivät kasva pattitilanteisiin saakka. Jatkossa saatetaan välttää rankat ratkaisut, kuten huostaanotot ja sijoitukset.

– Eli hieman valoa on näkyvissä, huokaisee Taru Nordlund.

Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 1,3 miljoonan lisämäärärahan varaamista tälle vuodelle.