Sisäilmaongelmien ehkäisy meni uuteen valmisteluun

0

Vuonna 2017 toukokuussa tehtiin valtuustoaloite, jossa ehdotettiin luomaan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi Somerolla. Valtuustoaloitteen takana olivat teknisen lautakunnan jäsenet, jotka tuolloin olivat joko valtuutettuja tai heidän varajäseniään.

Somerolla on sisäilmatyöryhmä, joka vastaa ongelmien ratkaisemisesta ja hallitsemisesta, mutta se ei aloitteen tekijöiden mukaan riitä. Lisäksi aloitteessa ehdotettiin yhteistyötä naapurikuntien kanssa sisäilmaongelmien ehkäisyssä ja korjaamisessa.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että Someron kaupungin toimesta on oltu yhteydessä lähikuntiin tiedustellen kiinnostusta yhteisen sisäilma-asiantuntijan rekrytoimisesta.

– Lähikuntien edustajien näkemys ja vastaus on ollut yhteneväinen, että lisäresurssien hankkiminen ei nyt ole ajankohtaista. Aihe on kuitenkin koettu tärkeäksi. Perusteina oli muun muassa kuntien tavoite hoitaa sisäilma-asiat itsenäisesti. Yhteistyötä ja neuvonpitoa tullaan kuitenkin jatkossa tekemään, Mäkinen toteaa.

Aloitteessa viitattiin myös säännöllisen kunnossapidon, raportoinnin ja seurannan tärkeyteen. Niiden osalta asiaan on panostettu uudella sähköisellä huoltokirjalla.

Huoltokirjaan kirjautuu kohteiden ongelmahistoriaa, jonka pohjalta voidaan ennakoida myös tulevia normaalista huollosta poikkeavia tarvittavia toimenpiteitä.

Huoltokirjan yhteydessä on kuitenkin havaittu käytön haasteellisuus ja vanhat toimintatavat. Esimerkiksi käyttäjiltä huoltotoimiin liittyviä pyyntöjä tulee edelleen ohi huoltokirjan, sähköpostilla sekä puhelimitse suoraan työn suorittajille. Tähän pyritään vaikuttamaan lisäkoulutuksella, -ohjauksella sekä tiedottamisella.

Mäkinen huomauttaa, että käytössä on jo hyvä toimintamalli sisäilmaongelmien hallintaan ja ehkäisemiseksi sekä lisäksi kiinteistöjen ylläpidon huoltokirja.

Lautakunta päätti yksimielisesti laittaa sisäilmamallin uudelleen valmisteluun. Se menee valmisteltavaksi sisäilmatyöryhmässä ja sen jälkeen päätöksen alle lautakunnassa.