Someron veroprosentti nousemassa 20,50:een

0

Kaupunginhallitus asettui kannattamaan kaupunginjohtaja Sami Suikkasen esitystä veroprosentin nostosta. Äänin 6–3 hallitus esittää valtuustolle verotuksen kiristämistä nykyisestä 20:stä prosentista 20,50:een.

Korottamisen puolesta olivat keskusta ja sosiaalidemokraatit, ja vastaan äänestivät kokoomuksen kolme edustajaa. Pauli Eino kokoomuksesta muistuttaakin, että veroprosenttia nostettiin viimeksi kaksi vuotta sitten, eikä jatkuva nosto ole kaupungin kehittämisen kannalta johdonmukaista.

– Enemmän pitäisi puuttua rakenteellisiin seikkoihin, josta on puhunut myös hallituksen puheenjohtaja Tero Pirttilä. Somero ei ole kriisikunta, eikä sellaista siitä ole tulossa. Tilanteemme on oleellisesti parempi kuin esimerkiksi Salossa. Vaikka nyt tehtäisiin yksi huonompi vuosi, on kaupungilla edellisiltä vuosilta taseessaan yli 29 miljoonaa euroa ylijäämää.

Pauli Eino muistuttaa, että Somerolla pitäisi laittaa investoinnit jäihin.

– Urheilukentän remontti maksaa laajuudesta riippuen jopa 2–3 miljoonaa euroa. Tarpeisiimme riittäisi huomattavasti suppeampi saneeraus, sillä täällä ei ole tarvetta kahdeksalle juoksuradalle. Nykyinen riittää nykyisiin tarpeisiin. Muita liikuntapaikkoja Somerolla on todella kattavasti, joten emme tarvitse satsauksia yleisurheilukenttään emmekä mittavaa miljoonaremonttia siihen. Suu pitää nykyisessä tilanteessa laittaa säkkiä myöten.

Eino painottaa, että parhaillaan on vielä suurta epäselvyyttä ensi vuoden valtionosuuksista ja verotuloista. Tulossa ovat myös verokortti- ja verorekisteriuudistukset. Ei ole olemassa mitään pakkoa lähteä korottamaan veroja varmuuden vuoksi.

– Esimerkiksi seurakunta sai pienten metsäpalstojen myynneistä erittäin hyvät hinnat. Kaupungilla on 1 600 hehtaaria metsää. Jos siitä myytäisiin nyt yhtenä vuotena 5 prosenttia eli 80 hehtaaria, saataisiin kasaan sama summa kuin veroprosentin korottamisella. Omistamisesta kertyy kuitenkin valtava määrä kuluja, kun metsissä kaikki joudutaan teettämään ulkopuolisilla.

Eino tähdentää, että nyt pitäisi kaikkien yhdessä, ja virkamiesten omilla tahoillaan, miettiä rakenteellisia muutoksia. Kouluverkkopäätös on viipymässä laskelmien puuttumisen takia joka tapauksessa ensi kevääseen asti.

– Ymmärrän kaupunginjohtajan perustelut korottamisen tarpeelle, mutta pian meillä ollaan tilanteessa, että veroja pitää nostaa joka vuosi. Valtakunnan keskiarvo on jotakin 19,87 prosenttia ja Somero on nyt hyvin linjassa sen kanssa. Esimerkiksi Salossa ja Forssassa veroprosentti on korkeampi. Kaupungin imagon kannalta veroprosentti on merkitsevä, jos meille koitetaan myös saada uusia asukkaita.

———————————————–

Investointien vähäisyys on helpottava tekijä
Kuntataloudessa pienempää pykälää silmään

Someron keskustan ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tero Pirttilä perustelee verojen korottamisen tarvetta, että sille on olemassa moniakin syitä – ei pelkästään yhtä tai kahta.

– Kaupungin käyttötalous meni kesällä miinukselle, mikä on pitkään aikaan ihan uusi tilanne Somerolla. Sen korjaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä.

– Toinen tekijä on, että sosiaalipuolen menot ovat nousseet todella paljon. Eikä ole edes näkyvissä valopilkkuja, millä ne saataisiin vähenemään. Lastensuojelun menot ovat nousseet kaikkein eniten. Perusturvan puolelle tehtiin aikamoinen korotus, mutta nekin rahat kuluvat tänä vuonna.

Tulorekisteripuolen uudistukset sekoittavat Tero Pirttilän mukaan pakkaa entisestään. Verotulojen määrässä tulee olemaan aika paljon epävarmaa.

– Nämä tekijät kun lasketaan yhteen, niin eipä siinä paljon jää vaihtoehtoja veronkorotusten tekemiselle. Meillä kun on periaate, että syömävelkaa ei oteta.

Pirttilä muistuttaa, että aika moni kunta Suomessa on nostamassa ensi vuodelle veroja.

– Me ollaan jäämässä kuntien keskiarvon alapuolelle vielä korotuksen jälkeenkin. Monet kunnat ovat alijäämäisiä. Ei siis ole kyse siitä, että Somerolla oltaisiin toimittu väärin, vaan kyseessä on laajempi, koko kuntakenttää koskeva ongelma.

Tero Pirttilä huomauttaa urheilukentän olevan tällä hetkellä onneksi ainoa investointi.

– Tarpeitakaan ei ole kauheasti. Urheilukentän investointien summat riippuvat vielä siitä, millä tavalla ja miten laajaa rakentamista siellä tehdään.

– Eihän veronkorotukset koskaan ole kiva asia, mutta emme voi väkisin yrittää ilmankaan olla. Parempi korottaa, kuin että mennään vielä huonompaan tilanteeseen.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Antti Kotti näkee veronkorotusten perusteeksi puhtaasti Someron taloudellisen tilanteen.

– Kuvaavaa tämän hetkiselle tilanteelle on se, kun perusturva päätti korottaa asiakasmaksuja. Vaikka tiedetään, että sen merkitys on kunnalle pieni ja ihmisille suuri, niin silti se tehtiin, Kotti suomii.

Perusturvan budjettia ja lisäbudjettia perusturvalautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti luonnehtii haasteellisiksi.

– Tilanne on huono, sille ei voida mitään. Ei ole miellyttävä päätös meille kenellekään lähteä korottamaan veroja, mutta se pitää tehdä, jos palvelut halutaan säilyttää.

– Jokin tässä ajassa mättää, kun lastensuojelun lisääntyneestä tarpeesta puhutaan, mutta ovathan ne summat ihan hurjia.

Kotti kohdistaa ison syyn kuntien nykyiseen taloustilanteeseen edellisen hallituksen suuntaan.

– Nyt uusi hallitus laittoi kuntatalouteen yhden miljardin, joka on yhdelle vuodelle. Kunnat ovat kyllä tarmokkaasti karsineet talouttaan ja tehostaneet toimintatapojaan.

– Puolueena me kannatimme esimerkiksi kaava-alueen rakentamattomien tonttien verottamista. Vaikka senkin vaikutus on rahallisesti pieni, olisi kaikki kivet käännettävä.

Investointien suhteen Kotti tähdentää maltillisuuden merkitystä.

– En silti lähtisi synkistelemään, vaan tehdä ne toimenpiteet, joilla voimme jälleen lähteä parempaan suuntaan.

Urheilukentän peruskorjaukseen Kotti suhtautuu lievin varauksin.

– Nythän on ajatus, että se tehtäisiinkin maltillisemmin kuin mistä on ollut puhe. Esimerkiksi uuden katsomon suhteen on katsottava, minkälainen on tarve ja minkälaisia kilpailuja Somerolle on saatavissa. Sinne Kalevan kisa -luokkaan emme korjausten jälkeenkään tule pääsemään.

————————————————

Kiinteistöveroprosentit säilyvät nykyisinä

Kiinteistöveroprosentit kaupunginhallitus on valmis pitämään nykyisenlaisina. Yleinen ja vakituisen rakennuksen vero on 0,93 prosenttia ja vapaa-ajan asunnon vero on 0,41 prosenttia, ja siinä ne ovat tällä haavaa pysymässä.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen esitti voimalaitosrakennusten uudeksi veroksi 2,5 prosenttia, mutta kaupunginhallitus korotti esitystä 3,1:een. Uusi verokanta koskee Palman kalliolle rakenteilla olevia ja kesällä valmistuvia tuulivoimaloita.

Sosiaalidemokraatit esitti rakentamattomille kaavoitetuille tonteille 2 prosentin kiinteistöveroa. Ehdotus ei saanut muilta kannatusta, joten se kaatui äänin 7–2.