Tero Pirttilä jatkaa keskustan puheenjohtajana

0
Tero Pirttilä (kuva Armas Töykkälä)

Someron Keskustan puheenjohtajana jatkaa ensi vuonna Tero Pirttilä . Varapuheenjohtaja on Jani Kurvinen ja sihteeri Jaana Kyyrä .

Muut hallituksen jäsenet ovat Jarno Lehtimäki (vaalipäällikkö), Riitta Ryhtä (viestintävastaava), Eevi Haho, Outi Laine, Jere Lehtimäki, Irina Ojala-Sirro, Mirja Rouhiainen, Juha Salo, Maria Tapio ja Mikko Virtanen .

Someron Keskusta laati syyskokouksessaan henkilövalinnoiden lisäksi kannanoton:

Someron kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 oli alijäämäinen ja sama näyttää toistuvan myös kuluvan vuoden osalta. Taloustilanteen heikkeneminen vaatii korjaavia toimenpiteitä, ettei tilanne kehittyisi vielä huonommaksi. Tulojen riittävyyden turvaamiseksi ensi vuonna, kaupunginvaltuusto päätti nostaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Tämä ei yksistään riitä. Verokertymän ja valtionosuuksien epävarmuudesta johtuen on keskityttävä myös menojen pienentämiseen.

Talouden tasapainottamiseksi tarjotaan rakenteellisia uudistuksia. Nyt pitääkin miettiä, mitä nämä käytännössä tarkoittaa. Parhaillaan on käynnissä päiväkoteja ja kouluja koskeva oppimisympäristöselvitys. Selvityksen pohjalta tullaan tekemään päätöksiä tulevaisuuden varhaiskasvatus- ja kouluverkosta. Palveluverkkoon tehtäviä muutoksia pystytään toteuttamaan kuitenkin vasta usean vuoden päästä eikä palveluverkko voi olla ainoa kohde, mistä säästöjä haetaan.

Tehostamismahdollisuuksia löytyy muun muassa kaupungin kiinteistöissä sekä rakentamattomien tonttien hyödyntämisessä. Kaupungin tulee luopua tarpeettomista ja ylläpidoltaan kalliiksi tulevista kiinteistöistä. Jäljelle jäävien kiinteistöjen käyttökulut pitää saada kohtuulliselle tasolle ja toimitilojen käyttöä on pyrittävä tehostamaan.

Kaupunki on viime vuosina hankkinut usealla eri kaupalla maata teollisuus- ja asuintonteiksi. Joillakin alueilla kaavoitus on vireillä. Kaava-alueella on tälläkin hetkellä runsaasti yksityisten omistamia, käyttämättömiä asuntotontteja, joihin kunnallistekniikka on valmiiksi rakennettu. Samaan aikaan kaupunki kaavoittaa uusia tontteja, joihin tullaan rakentamaan kunnallistekniikka, vaikka valmiita tontteja on käyttämättömänä. On haettava keinoja, joilla tonttien omistajat ja ostajat saadaan kohtaamaan toisensa ja olemassa olevat tontit saadaan rakennuskäyttöön ja näin välttää uusien tonttien muodostamisesta aiheutuvia kustannuksia. Olemassa olevien tonttien hyödyntäminen on paljon järkevämpää kuin uusien tekeminen.

Kaupunki omistaa suoraan ja tytäryhtiönsä Somerasuntojen kautta yli 400 vuokra-asuntoa. Somerasuntojen taloudellinen tilanne on heikko. Kaupungin ja Somerasuntojen hallituksen tulee ryhtyä välittömästi toimiin vuokra-asuntojen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja vuokra-asuntojen talouden saamiseksi tasapainoon. Huonokuntoisista asunnoista tulee luopua ja jäljelle jäävien vuokra-asuntojen tulee nykyistä paremmin vastata sitä tasoa, mitä vuokra-asunnolta voi edellyttää, jotta paikkakunnalle työllistyvien on mahdollista muuttaa tänne myös asumaan.