Tuloveroprosentti nousee 20,5:een

0
Veroprosentin kiristäminen tietää rahanmenoa. Kuva Sauli Kaipainen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) toivotti valtuutetut maantai-iltana ”perinteiseen prosenttienmääräämiskokoukseen”. Keskustelujen jälkeen kokouksesta muodostui korottamispainotteinen. Valtuusto päätti puolen prosenttiyksikön korotuksesta selvin numeroin, 26 puolesta, 9 vastaan. Korotusta vastustivat kokoomus ja perussuomalaiset, muiden ollessa korottamisen puolesta.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen perusteli verotuksen kiristämistä viime vuosien runsailla investoinneilla, mistä johtuen lainanlyhennykset ovat reilusti kohonneet. Ensi vuonna lyhennykset ovat 2,3 miljoonaa euroa. Toisaalta sosiaalityössä palveluntarve on lisääntynyt.

Suikkanen muistutti, että ensi vuonna Somerolla on edessä kaupungin omaisuuden myyntejä. Myös koulutoimen ja vanhustenhuollon osalta hän odottaa kaupungin taloutta parantavia ratkaisuja.

– Somero on kuitenkin 63:n alhaisimmin verotetun kunnan joukossa Suomessa, joten kilpailukykyään Somero ei ole veroprosentin nostolla menettämässä.

Kokoomuksen Pauli Eino esitti Markku Mäki-Teerin (kok.) kannattamana tuloveroprosentin säilyttämistä nykyisellään 20 prosentissa. Eino tähdensi tehtäväksi mieluummin panostuksia rakenteellisiin uudistuksiin, sekä toisaalta investointien karsimista vain kaikkein välttämättömimpään.

Valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen muistutti, että Someron kiinteistöverot, tuloveroprosentti ja myös velkaantumisaste asukasta kohden ovat keskivertoa alhaisempia. Myös iso osa investoinneista on pystytty maksamaan tulorahoituksella.

Juha Salo (kesk.) totesi, että investointien kestävä taso Somerolla edellyttää merkittävältä osin sote-uudistusta.

– Meidän kiinteistömassasta iso osa on sote-kiinteistöjä ja niiden edellisestä saneerauksesta ja rakentamisajankohdasta on aikaa. Lähes kaikki, Tervaskantoa lukuun ottamatta, alkavat naputtaa korjausvelkaa. Ensi vuodeksi suunniteltu 3 miljoonan investointibudjetti on tähän nähden erittäin niukka.

Wiskarilta ( Juha, ps.) ja Mäkiseltä ( Matias, ps.) on tullut esityksiä siitä, että tuokaa meille asioista tietoa. Eli antakaa meille päättäjille enemmän roolia, meillä on valmius ajatella itsekin asioita, että tänne voidaan saada lisää asukkaita. Ei tarvitse tuoda pöytään valmista esitystä, vaan keskusteltavaa, sillä sekin vie asioita eteenpäin.

Mirja Rouhiainen (kesk.) muistutti, että Somerolla on saatu nostettua palvelutasoa aika reilusti.

– Meillä on uusi koulu, hieno uimahalli ja juuri auennut uusi kuntosali. Raha ei ole mennyt turhuudeksi ainakaan kokonaan. Sillä rakennetaan sitä tulevaisuutta. Samalla kertaa kun palvellaan nykyisiäkin asukkaita, niin luodaan edellytyksiä saada tänne uusia asukkaita. Optimistit rakentavat maan; ei saisi synkistellä liikaa.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät ensi vuonna pääosin nykyisellään. Ainoana poikkeuksena nykyiseen on voimalaitosrakennuksista ja -rakennelmista perittävä kiinteistövero. Somerolla ainakin tuulivoimaloita koskeva kiinteistövero tulee olemaan 3,1 prosenttia.

Valtuusto äänesti rakentamattomien rakennuspaikkojen verosta. Riitta Lehtinen (sd.) esitti, kuten kaupunginhallituksessakin, ehdotuksensa 2 prosentin veron määräämisestä.

Tämäkin esitys ratkesi samoin luvuin kuin tuloveroprosentin nostoa koskenut äänestys, 26–9. Vähemmistöön jäivät tällä kertaa sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden valtuutetut.

Somerolla peritään rakentamattomista rakennuspaikoista jatkossakin veroa yleisen 0,93 prosentin mukaan. Vakituisen rakennuksen veroprosentti on edelleen 0,41 ja muun asuinrakennuksen osalta 0,93 prosenttia. Kiinteistöveroa ei peritä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä.