Urheilukenttä ansaitsee peruskorjauksen

0

Urheilukentän peruskorjaus on ollut kaupungin investointilistalla jo pitkään, mutta siirtynyt vuosi vuodelta eteenpäin. Tarve keskusurheilukentän suorituspaikkojen perusteelliselle kunnostukselle on ollut ilmeinen. Katsomorakennuksen alla olevat sosiaalitilat ovat tehdyn kuntoarvion mukaan käyttökelvottomat. Pelkillä huolto- ja hoitotoimenpiteillä ei käyttöikänsä loppupäässä olevia tiloja ja rakenteita voida enää kohentaa. Laajempaa peruskorjausta tarvitaan.

Helmikuussa 2019 Someron Liikunta ry laati kaupungin teknisen toimen pyynnöstä tarvekartoituksen keskusurheilukentän peruskorjaukseen liittyen yhdessä urheiluseurojen kanssa. Tuon kartoituksen pohjalta on edetty hankesuunnittelun kautta peruskorjauksen suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmien keskiössä ovat yleisurheilun ja jalkapallon olosuhteiden parantaminen niin suorituspaikoilla kuin oheistiloissa vastaamaan kansainvälisten lajiliittojen laatuvaatimuksia. Suunnittelussa on käytetty apuna Suomen Urheiluliiton ja Suomen Palloliiton asiantuntijuutta, jotta tulevaisuudessa kansallisen tason urheilutapahtumien järjestäminen olisi mahdollista myös Somerolla.

Keskusurheilukentän perusparannuksessa ei kenttien mittojen kasvattaminen näyttele enää merkittävää roolia kokonaiskustannuksissa. Mittasuhteiden muuttaminen jalkapallokentällä ja kahden juoksuradan lisääminen etusuoralle tapahtuvat luontevasti samalla, kun vanha pinnoite kuoritaan pois, kentän salaojitus uusitaan ja päivitetään kastelujärjestelmä nykypäivän tasolle. Jalkapallokentän koko on nyt 65 x 100 metriä, kun se muutostöiden jälkeen olisi 68 x 105 m. Muutostöiden seurauksena mahdollistetaan aktiivisille somerolaisille urheiluseuroille entistä paremmat olosuhteet jatkaa omien lajien ja tapahtumien kehittämistä.

Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen hankkeissa Someron urheilukentän peruskorjaushanke on korkealla, Lounais-Suomen kärkihankkeena. Peruskorjauksen toteutusajankohdaksi on määritelty 2020–2021 ja Someron kaupunki on saamassa 30 prosenttia valtionavustuksen kyseiselle hankkeelle, kun se toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Jos nyt päätämme jättää peruskorjauksen toteuttamatta tai siirrämme sitä eteenpäin, menetämme valtionavustuksen ja tälle hankkeelle sitä tuskin tullaan myöhemmin enää saamaan.

Someron kaupungin vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat kaupungin kokoon nähden hyvät ja ne ovat saaneet kiitosta erilaisissa asukkaille suunnatuissa mielipidekyselyissä. Panostuksia vapaa-ajanpalveluihin voidaan pitää yhtenä merkittävimpänä vetovoimatekijänä, jolla on positiivista vaikutusta kaupungin muuttoliikkeeseen ja elinvoimaisuuteen. Tuoreessa Somero 2025 -strategiassa on nostettu esiin ”Kiiruun kampusalueen” kehittäminen, johon myös urheilukenttä osana kuuluu. Parhaillaan hyväksymiskierroksella olevassa Liikuntastrategiassa puolestaan nostetaan esiin Someron houkuttelevat liikuntapaikat ja terveyttä edistävän liikunnan huomioiminen kaikessa infran kehittämisessä. Tehtyjen strategisten linjausten valossa urheilukentän hankesuunnitelman mukaiselle peruskorjaukselle on olemassa perusteet.

Urheilukenttä alueena on parhaimmillaan kaikenikäisten kuntalaisten esteetön lähiliikuntapaikka. Se luo mahdollisuudet kilpaurheilulle ja koululiikunnalle, mutta laajemmassa mittakaavassa myös vapaamuotoiselle harrasteliikunnalle.

Veera Hälli

Someron Liikunta

ry:n toiminnanjohtaja

Kati Fonsell-Laurila

sivistyslautakunnan

puheenjohtaja