1989: Konsultti suosittaa Someron tiemestaripiirin säilyttämistä

0
Epävarmuus tulevaisuudesta on kiusannut Someron tiemestaripiiriä. Turun tiepiirin teettämän selvityksen valossa näyttää siltä, että tiemestaripiiri jää Somerolle.

Somero-lehti 12.12.1989

Lopettamispäätöksen jo kerran Hämeestä saanut Someron tiemestaripiiri on elänyt tämän syksyn tulisilla hiilillä. Onko Somero tarpeeton Turun tiepiirinkin silmissä?

Salon, Someron, Marttilan ja Suomusjärven tiemetaripiirejä tutkinut ulkopuolinen konsultti antaa toivoa tulevaisuudesta. Neuvonantaja suosittaa Someron tiemestaripiirin säilyttämistä.

– Viatek Oy, jolla teetimme selvityksen, ehdottaa Someron ja Marttilan tiemestaripiirien yhdistämistä siten, että Marttilasta tulee Someron tiemestaripiirin tukikohta, työpäällikkö Risto Lehtinen Turun tiepiiristä sanoo.

Suomusjärven tiemestaripiiri on jo päätetty yhdistää Saloon vuodenvaihteessa.

– Somero ja Marttila jatkavat itsenäisinä ensi vuoden. Emme ole vielä tässä vaiheessa valmiit tekemään päätöksiä.

Kun tiepiiri selvittää Liedon ja Paimion tiemestaripiirien yhdistämistä, mukaan otetaan myös Marttilakin.

– Enemmänkin Marttilaa tutkitaan siltä kannalta, missä nykyisen Marttilan tiemestaripiirin rajan tulisi kulkea.

Konsultti teki tiemestaripiireistä samanlaiset selvitykset kuin Hämeen tiepiiri laati aikanaan. Tiestön ja liikenteen perusteella laskettiin hoitotyön määrä, koneiden siirtokustannukset, ynnä muut. Mukana olivat myös mahdolliset investointikustannukset.

– Marttilan liittämisestä Someron tiemestaripiiriin lasketaan koituvan puolen miljoonan laskennalliset säästöt vuotta kohden.

Vaikka viralliset rajat säilyvät toistaiseksi entisellään, Someron hoitoalue laajenee vuodenvaihteessa. Salon tiemestaripiiristä siirtyy 50-60 kilometriä Someron hoidettavaksi.

Kuusjoelta Somero alkaa hoitaa Kuusjoenperän ja Ylikulman teitä 13 kilometrin matkalta. Kiikalan puolelta hoitoalueeseen tulee 35 kilometriä tietä: Uuden-Hirvelän ja Hirvelän-Kärkelän tiet, Oinasjärvi-Härjänvatsa -tie ja Lautelasta Kiikalan kirkolle vievä tie. Tl. Koskelta hoidetaan muutama kilometri Pitkäjärveltä Santiolle.

Somerolle saadaan vuodenvaihteessa uusi apulaistiemestari lakkautettavasta Säkylän tiemestaripiiristä. Työnjohtovahvuus pysyy näin samana kuin Hämeen piirin aikana. Syksystä saakka Somerolla on ollut vajetta, koska Someron tiemestari siirtyi Forssaan.