Kaupunki selvittää kaikkien Someron rakennusten tiedot

0

Someron kaupunki selvittää kaikkien alueellaan sijaitsevien kiinteistöjen rakennusten tietoja. Someron kaupungin alueella on yli 11 000 rakennettua kiinteistöä.
Tekninen johtaja Marko Mäkinen ja paikkatietosuunnittelija Sanna-Mari Mattila kertovat, että rekistereitä tutkittaessa on löytynyt virheitä ja puutteita, jotka tulee korjata, jotta kaupungin rakennusrekisteri ja Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisteri saadaan päivitettyä ajan tasalle.
Rakennustietojen tarkistus on meneillään tai jo tehty monessa Suomen kunnassa.
– Rekisteritietojen päivityksen hyötyjä ovat rakennusrekisterien laadun parantuminen, kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu, tieto luvattomista rakennuksista ja kiinteistöjen käyttämät rakennusoikeudet, Mattila ja Mäkinen tiedottavat.
Selvitystyö kestää alustavan arvion mukaan yli kolme vuotta. Rakennusten tietoja kysellään kiinteistöittäin kotiin lähetettävällä rakennusselvityslomakkeella. Postitukset aloitetaan 2020 tammikuun alusta porrastetusti kylittäin aloittaen asemakaava-alueelta ja edeten haja-asutusalueelle.
Rakennusselvityslomakkeessa huomioidaan kaikki kokonaispinta-alaltaan yli viisi neliömetriä olevat rakennukset. Tärkeimmät rakennuksista selvitettävät tiedot ovat käyttötarkoitus, olemassaolotieto, valmistumisvuosi, pinta-ala ja tilavuus.
– Tavoitteena on, että projektin päätyttyä mahdollisimman monen rakennuksen tiedot ovat rekistereissä oikein.