Ongelmasta ratkaisuksi

0
Jani Kurvinen

Nykyisen hallitusohjelman (joka oli tätä kirjoittaessa sunnuntai-iltana vielä voimassa) mukaan Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys on viimeaikaisten tutkimusten valossa yhä korostunut, ja myös Varsinais-Suomessa haasteeseen tartutaan yhä vahvemmalla yhteistyöllä. Päästövähennysten tulee olla aiempaa huomattavasti jyrkempiä seuraavien 15 vuoden aikana, jotta Varsinais-Suomi osaltaan saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen.

Maatalous, lihantuotanto ja jopa lapset on nostettu ”ilmastopahiksiksi”, mutta harva on tunnustanut sen ääneen, että nämä ovat myös ratkaisu kaikkeen. Lapsissa on Suomen tulevaisuus. Nyt jos koskaan on päinvastoin rakennettava kaikin tavoin lapsi- ja perhemyönteisempää Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus toivomaansa lapsilukuun oman elämäntilanteensa mukaan. Varsinais-Suomessakin kuolleisuus on noin tuhat henkilöä enemmän kuin syntyvyys.

Päästöjen vähentämisessä tärkeintä Suomessa ja maailmalla on saastuttavien, fossiilisten polttoaineiden käytön mittava vähentäminen. On välttämätöntä, että voimavarat kohdennetaan päästöjen vähentämiseen ja sen mahdollistavien teknologioiden kehittämiseen. Energiansäästöpotentiaalia on kaikkialla ja ne tulee hyödyntää kokonaismääräisesti.

Oma kaukolämpölaitoksemme on työntänyt hyvällä hyötysuhteella ja uusiutuvilla puuraaka-aineilla tuotettua kaukolämpöä. Lämpöpumput ja aurinko- ja tuulienergia lisääntyvät koko ajan, mutta ydinvoimaa tarvitaan lisää, jotta säätövoimaa riittäisi ja kaikki tulevaisuudessa sähköllä toimivat koneet ja laitteet saadaan liikkeelle.

Lainsäädäntömme on myös muutettava. Sähkömarkkinalain tiukka tulkinta estää nykyisten lämpölaitoksien konventoidun sähköenergian syöttämisen jäähallille. Toinen hyvä esimerkki on aurinkopaneelimitoitus, joka kannattaa tehdä oman minimikulutuksen eikä potentiaalisten paneelimäärän mukaan samasta syystä. Aikanaan lainsäätäjällä on ollut hyvä tavoite, että joka kylään ei vedetä montaa sähköjohtoa rinnakkain, mutta nyt sähköverkonomistajalla on liian suuri valta.

Maaperään sitoutuvaa hiilimäärää ei pystytä toistaiseksi todentamaan tarkasti. Sopivia menetelmiä kehitetään kiivaaseen tahtiin. Eräs hanke, jossa etsitään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltomaahan ja todentaa sen varastoituminen tieteellisesti on Carbon Action . Siinä tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä hiiltä sitovan viljelyn edistämiseksi. Sata suomalaista ”hiilitilaa” on valittu. Ja on hienoa, että myös Somerolta olemme päässeet mukaan.

Suomi on saanut voimakasta kritiikkiä tulevasta EU-rahoituskauden budjettikehyksestään. Suomi on esitellyt muille jäsenmaille budjettiluonnosta, jonka loppusumma olisi pienempi kuin mitä EU-komissio ja etenkin EU-parlamentti esittävät, eli alle 1,1 prosenttia bruttokansantulosta.

Yksi syy summan kutistamiseen on kriitikoiden mielestä se, että Suomi ei halua monien muiden nettomaksajamaiden tavoin joutua maksamaan lisää. Toisaalta Suomi on joutunut esitystä laatiessaan tasapainoilemaan 26 muun jäsenmaan välillä ja kuulemaan niiden toiveita. Jotta jäsenmaksut eivät uudessa budjetissa nouse, komissio esitti, että EU loisi enemmän niin kutsuttuja omia tulonlähteitä.

Nyt nämä omat tulonlähteet ovat karsiutumassa Suomen esityksestä pois ehkä muovijätettä lukuunottamatta. Senkin jo valmiiksi vaatimaton tuotto pienenee sitä mukaa kuin muovin kierrätystä onnistutaan parantamaan.

Someron pellot ja metsät tulevat olemaan pelastamassa Suomen hiilidioksiditavoitteita. Niiden avulla tuotetaan ruoan lisäksi merkittävä määrä kehittyneitä raaka-aineita muovin korvaamiseksi ja biopohjaisten kulutushyödykkeiden, kuten vaatteiden valmistamiseksi. Suomalainen maatalous on nähty julkisessa keskustelussa monesti ongelmana, mutta se onkin ratkaisu.

Jani Kurvinen
yrittäjä, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja