Rahaa teiden peruskorjauksiin

0
Keskustan tiet on jaettu kuntoluokituksessa viiteen: erittäin hyvä, hyvä, seurattava, huono ja erittäin huono. Vanhatie kuuluu luokkaan erittäin huono.

Tärkeä katuverkon korjausvelkaselvitys valmistui Somerolle

Katuverkon korjaustyöt on suunnattu Somerolla ensi vuonna entistä tarkemmin ja perustellummin.

Ansio lankeaa teknisen toimen teettämälle katuverkon kuntokartoitukselle sekä korjausvelkaselvitykselle. Vaikka Someron keskustassa katuverkosto koostuu pelkästään tie-nimistä, ne ovat silti taajaman luokituksessa katuja.

Suomen Kuntotekniikka Oy laati katu- ja kevyen liikenteen väyläverkon kuntokartoituksen Somerolle, suoritti maatutkaukset, laati päällystysohjelman, teki teille kantavuusmittaukset ja piirsi kartan. Perusteelliseen työhön kuuluvat selvitystyö, suunnittelu, toteutus ja seuranta.

– Tierungot ja -runkojen kantokyvyt on nyt tarkistettu ja selvitetty pintauksen tarve eri kohteissa. Selvitys ulottuu 3–4 vuoden päähän ja sen varassa voidaan tehdä tarkat investointisuunnitelmat, toteaa teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha Salo (kesk.).

Salo vertaa tieselvityksen merkitystä talonrakennuspuolelle suunnattuun huomioon.

– Viime vuoteen asti teiden korjauskin oli tulipalojen sammuttelua. Huonokuntoiseen tiehen ei kannata pintausta tehdä. Siinä menevät rahat hukkaan. Nyt pintauksia on vähennetty ja rahaa suunnataan peruskorjauspuolelle. Pienellä rahalla on saatavissa suurempi vaikutus.

Jyrkille ( Rinta-Paavola), Markolle ( Mäkinen) ja kumppaneille täytyy antaa tunnustusta siitä, että asioita on viety teknisellä puolella eteenpäin. On panostettu suunnitelmallisuuteen. Nyt tiedetään, mitä tehdään. Teknisessä lautakunnassa on tekemisen meininki, Juha Salo kiittelee.

Salo toteaa teknisellä johtajalla Marko Mäkisellä olleen selvät perusteet ensi vuoden pintauksista ja korjauksista, mitä rahalla on tarkoitus tehdä ja mitä pitää laittaa kuntoon.

– Konsultti totesi, että Suomessa ei ole montaa meidän kokoista kuntaa työlistoilla, jossa on tehty samantasoista suunnittelua. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Pienikin kunta voi tehdä asiat suunnitelmallisesti, se ei ole vain isojen kaupunkien asia. Ei tehdä vain mitä on pakko, sillä nyt tiedetään jo etukäteen tulevista tarpeista. Kunhan tämä toimintatapa saadaan vakiinnutettua Somerolle laajemminkin, voivat hommat mennä eteenpäin.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että Somerolla tehdään ensi vuonna teiden korjauksia 300 000 eurolla ja pintauksia 90 000:lla. Konsulttiselvitys maksoi vain muutaman tuhatta.

– Sillä saatiin paljon, kierrettiin kaikki tiet läpi ja tehtiin maatutkaukset myös kevytväylillä. Työ oli mittava.

Selvityksen työlista toteutetaan pitkällä aikavälillä.

– Investointibudjetista ne ottavat ison osan, joten töitä tehdään varojen mukaan. Nyt ollaan tietoisia, mitä missäkin pitää tehdä. Töitä tehdään myös alueittain, sillä paikasta toiseen ei kannata hyppiä, Mäkinen muistuttaa.

Mäkinen toteaa tiestön ylläpidon olevan jatkuvaa, kuten on kiinteistönpitokin.

– Pintaus voi olla hukkaan heitettyä rahaa silloin, jos tien perusrakenteet ovat huonossa kunnossa.

Peruskorjauksia tehdään seuraavina vuosina:

Antintie, Evertintie, Hairontie, Leivonkuja, Nikkarintie, Näätätie, Pajatie, Vanhatie

Pintauksia tehdään seuraavina vuosina:

Ainontie, Ilvestie, Jokitie, Kauristie, Kettutie, Peipontie, Susitie, Tuomontie