Vuonna 2009: Vastaanottohalli tulee toteuttaa pikaisesti

0
– Rakennemuutosalueiden kehittämiseen suunnatut avustukset tulevat ratkaisemaan myös Finnbrodeeraukseen suunnitellut investoinnit, toteaa Mika Sirro.

Somero-lehti 29.12.2009

Teksti Sauli Kaipainen, kuva Saija Käkönen

Takana on yritys- ja elinkeinoelämän kannalta haastava vuosi, joka Somerolla on selätetty jopa onnistuneesti. Uhkakuvat eivät toteutuneet.

– Toimintansa tänä vuonna lopettaneita yrityksiä täältä on vaikea löytää, vallitsevasta lamasta huolimatta. Toki täälläkin on aloja, joilla lama on vaikuttanut enemmän.

Mika Sirron äänestä kuulee, että lamasta voi nousta onnistuneesti.

– Oma käsitykseni mukaan somerolaisilla yrityksillä on mennyt suurimmaksi osaksi ihan hyvin. Täällä palveluihin on erikoistuttu. Tavaran hankkijan, vastapuolen eli asiakkaan silmissä erikoistuminen on olennainen osa menestymistä.

Tärkeällä sijalla on myös yritysten verkostoituminen. Somerolla asia on hyvin hanskassa.

– Verkostoitumista ei koeta täällä uhaksi. Ei edes silloin kun toimitaan samalla alalla. Erityisesti pienellä paikkakunnalla tämä on eduksi. Voimavarat yhdistämällä pystytään toimimaan koko paikkakunnan parhaaksi.

Kaupunki edistämään yritysten tuloa

Rakennemuutosalueelle suunnatut rahoitukset antavat Somerolle mahdollisuuksia.

– Tukialueeksi pääsy oli merkittävä asia. Uskon, että ne yritykset, jotka ovat jo aiemmin harkinneet investointeja, ovat nyt myös tukihaussa mukana.

Mika Sirro on vakuuttunut, että mahdollisuudet käytetään hyväksi.

– Nyt ei rajattu tukien ulkopuolelle edes yli 10 työntekijän yrityksiä. Myös ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen käytettävää tukea tullaan hakemaan. Tilaisuus on annettu. Investointeja pitää tehdä, jotta kilpailussa ei jäädä jalkoihin.

Kaupungin toimista Sirro näkee tärkeimpänä yritysten vastaanottohallin toteuttamisen mahdollisimman pikaisesti. Elinkeinopoliittisen työryhmän jäsenenä hän on pyrkinyt asiaa edistämään.

– Somerolla ei ole ollut tiloja eikä tontteja. Tilanne on ollut vaikea jo pitkään. Muualla kunnat ovat rakentaneet halleja ja uusia on laitettu alulle sitä mukaa kun edelliset ovat täyttyneet. Haasteita pitää ottaa myös Somerolla.

Halli näyttelee pientä osaa kaupungin hankkeissa. Mika Sirro toteaa olleen välttämätöntä, että ennakkovarauksista luovuttiin.

– Uuden yrittäjän kohdalla tilantarve tulee vastaan yleensä nopeasti, tai vanhalla jo toimivalla yrityksellä on akuutti kasvamisen tarve. Nyt pitää hakea Somerolle uutta yrittäjää, täytyy olla tilaa, kun joku on sitä kysymässä.

– Elinkeinolautakunnalle soisin myös roolin, joka sille kuuluu. Sen tulisi valmistella kaavoitusta ja tonttien saantia sekä edistää kaupungin markkinointia.

Omakin investointi hankkeissa

Finnbrodeeraus Oy:n liikevaihto pysytteli lamavuonna samana kuin aiemmin, mutta oli viimeisellä vuosikolmanneksella jo 25 prosenttia isompi. Varsin yllättävä luku.

– Kasvua on tullut mainosteippauksesta, tulostustöistä, banderolleista ja roll-upeista. Varsinkin erikoisteippaukset ovat onnistuneet ihan hyvin.

Suurin osa Finnbrodeerauksen töistä on edelleen tekstiilimerkkausta. Ensi vuodelle Mika Sirro väläyttelee kuitenkin merkittäviä investointeja, jotka toteutuessaan toisivat kolmisen uutta työpaikkaa, myöhemmin jopa enemmän. Nyt työntekijöitä on 14.

– Hankkeissa on digitaalisen tulostamisen ja jälkikäsittelyn luominen palvelutarjontaamme, muun muassa display- ja muut menekinedistämistuotteet erilaisille materiaaleille. Toteutuessaan kyseessä on yrityksen historian suurin investointi, ja sen eteen on tehty jo paljon valmisteluja. Investointihakemus on jätetty ja sen myötä ratkeaa pitkälti myös investoinnin toteutuminen.

Hankkeen toteutuessa uudet tuotantolinjat ovat Somerolla loppukeväästä. Tarvittava tilat, noin 150 neliötä, saadaan aikaan järjestelemällä uudelleen Finnbrodeerauksen nykyisiä noin 900 neliön tiloja.