Tammikuun alusta käyttöönotettu maksu terveyskeskuksen sairaanhoitajan vastaanotolle on aiheuttanut ihmetystä. Eikö se olekaan enää ilmaista, miksi säännölliset viikkokäynnit maksavat ja eikö terveyskeskuksen 41,20 euron vuosimaksu riitä?

Someron terveyskeskus perii hoitajalla käynnistä 11,40 euroa per kerta. Maksu koskee sairaanhoidollista käyntiä. Sitä ei peritä muun muassa diabeteshoitajan vastaanottokäynnistä, rokotus- eikä mielenterveys- eikä päihdepalvelujen vastaanottokäynneistä.

– Heille, jotka joutuvat käymään terveydenhoitajan pakeilla viikoittain tai useammin, kertyy suurehko summa maksettavaksi vuositasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin haavahoidot tai injektiot muun muassa reumapotilaille ja hormonihoitoja tarvitseville, toteaa Someron terveyskeskuksen vastaanoton osastonhoitaja Sari Moisander.

Hänestä parempi keino olisi periä maksu muutamalta ensimmäiseltä kerralta ja sen jälkeen käynnit olisivat maksuttomia.

Perusturvajohtaja Taru Nordlund kertoo sitäkin pohditun.

– Yksi vaihtoehto on periä vain kolmesta ensimmäisestä maksu. Tällainen on käytössä Salossa.

Maksullisten hoitajakäyntien osuus on yllättänyt; samoin summa, joka niistä on jo alkuvuodesta kertynyt Someron terveyskeskuksessa.

– Ajattelimme keräävämme hoitajamaksulla tuottoa 5 000–8 000 vuodessa. Jo tammikuun puolivälin jälkeen oli kertynyt yli 1 000 euroa, laskee Nordlund.

– Somerolla sairaanhoitajan käyntimaksua alettiin periä lähinnä kuntatalouden heikon tilanteen vuoksi. Someron heikentynyt taloustilanne yhdistettynä perusterveydenhuollon tehtävien kasvamiseen on vaikea yhtälö, jatkaa Nordlund.

Halutaan pienemmäksi epäsuhtaa maksujen ja todellisten kustannusten välillä, ja maksuja lähemmäksi hoitoihin käytettyä aikaa, työtä ja materiaaleja.

Vielä ollaan kaukana todellisista kustannuksista, sillä käynti sairaanhoitajalla maksaa 114 euroa per kerta.

– Vuosien saatossa erikoissairaanhoidollisia hoitajien toteuttamia toimenpiteitä on siirtynyt perusterveydenhoidon sairaanhoitajien hoidettavaksi. Eli erikoissairaanhoidossa maksullisena toteutettu hoito on siirtynyt potilaan kotikuntaan ja ollut maksutonta. Sairaanhoidollinen työ on lisääntynyt, ja työyhteisössä on lisätty sairaanhoitajien määrää, selvittää Nordlund.

Hoitajamaksua käsitellään perusturvalautakunnan kokouksessa helmikuun lopulla.