Ilmastonmuutos vaatii toimia

0

53 prosenttia suomalaisista katsoo, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii jokaiselta kansalaiselta oma-aloitteista elintapojen muuttamista. Vain yksi prosentti vastaajista oli sitä mieltä, ettei ilmastonmuutosta ylipäätään tarvitse hillitä. Kyselytutkimuksen teetti Yle Taloustutkimuksella.

Kahdeksan prosenttia katsoi, että omien elämäntapojen muuttaminen kannattaa vain siinä tapauksessa, että laki ohjaa siihen kaikkia. 29 prosentin mielestä Suomen valtion toimilla on merkitystä vasta, kun muutoksia tehdään kansainvälisesti. Vain yksi prosentti ei osannut sanoa mielipidettään.

Selvästi useampi nainen kuin mies näki oman vastuunsa merkittävänä. Vain 19 prosenttia naisista ajattelee, että suomalaisen ei kannata tehdä mitään, elleivät ratkaisut ole kansainvälisiä. Miehistä näin ajatteli tuplasti isompi osuus.

Tulos on viesti päättäjille ja naiset ovat suunnannäyttäjiä. Omien lasten tulevaisuudesta miettimisestä löytyy uutta asennetta ilmastonmuutokseen.