Kaupunki haluaa liikuntapalvelut omaan hoitoonsa

0
Someron Liikunnan ylläpitämä latuverkosto on yhteensä 24 kilometriä, josta 9 on vapaan hiihtotavan hiihtouraa. Hiihtourasta valaistua on 7 kilometriä. Tänä talvena ei tosin vielä ole pästy latuja tekemään. Kuva Ämyrin kuntoradalta.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntapalvelut siirtyvät kaupungin hoitoon ensi vuoden alusta. Esityksen mukaan liikuntapalveluiden tuottamisen ja liikuntapaikkojen hoidon sopimus Someron Liikunnan kanssa irtisanotaan kesäkuun loppuun mennessä. Liikuntayhdistyksen työntekijät siirtyvät kaupungin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausunto liikuntapaikkojen kunnossapidon osalta.

Sivistyslautakunta oli yksimielinen päätöksessään. Lopullisen ratkaisun tekee kaupunginvaltuusto.

Lautakunta päätti, että uimahallin hoitosopimusta jatketaan kuluvan vuoden loppuun.

Someron kaupunki on pitkään selvitellyt ja pohtinut, ottaako se liikuntapalvelut takaisin hoidettavakseen, ja lopettaa 1990-luvulla alkaneen yhteistyön Someron Liikunnan kanssa. Toiminnan ja varojen koordinoimisen ja kohdentamisen katsotaan onnistuvan nykyistä paremmin kunnan omana palveluna.

Hanketta vauhdittaa erityisesti se, että nykyinen sopimus liikuntapaikkojen hoidosta on hankintalain vastainen. Jos halutaan jatkaa nykyisellään, niin liikuntapaikat pitää kilpailuttaa. Tämän kaupunki on katsonut tuovan lisää ongelmia.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholmin mukaan asioiden hoitamista ja talouden tarkastelua kokonaisuutena helpottaa, jos liikuntapalvelutkin ovat kaupungin omana toimintona.

– Palvelu on nytkin hyvää Someron Liikunnan hoitamana, mutta kuntasektori ja julkinen palvelutuotanto on muuttunut valtavasti 24 vuoden aikana, lainsäädäntökin. Someron kuntataloudellinen tilanne on muuttunut heikompaan suuntaan. Kaupungilla on kuitenkin strateginen vastuu liikuntapalveluista, joten niihin on päästävä myös vaikuttamaan, perustelee sivistysjohtaja.

Mäkelä-Rönnholm sanoo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen korostuvan tulevaisuudessa entisestään. Väestön ikääntyminen ja laskeva väestöennuste tulee huomioida liikuntapalveluiden suunnittelussa. On kaavailtu, että tulevaisuuden sotessa (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-uudistuksessa) kunnille tulee entistä enemmän vastuuta hyvinvoinnin edistämisessä.

Nykyisellä järjestelmällä kaupunki on pystynyt pyörittämään pakolliset kuviot. Haasteita on ollut muun muassa hankkeiden hakemisessa ja toiminnan kehittämisessä.

– Kaupungilla ei ole ollut valmiina sellaista erityisosaamista, jota liikuntapuolella tarvitaan, toteaa sivistysjohtaja.

Jos lautakunnan esitys etenee, niin jatkossa liikunnan suunnittelu ja ohjaus siirtyvät sivistystoimen alaisuuteen, ja liikuntapaikkojen kunnossapito tekniselle toimelle. Esimiehenä toimii liikuntasihteeri tai vastaava.

Someron Liikunnan takana on 12 jäsenseuraa. Yhteenliittymällä on johtokunta, jossa on kolme kaupungin luottamushenkilöedustajaa. Someron Liikunta vastaa palveluiden käytännön toteuttamisesta ja toimii tarvittaessa asiantuntijana.

Someron Liikunnalla on tällä hetkellä 11 työntekijää. Toiminnanjohtaja johtaa toimintaa.

Yhdistys on saanut kaupungilta avustusta palvelujen hoitoon. Tänä vuonna avustussumma on 760 000 euroa.

Liikunnan suurin pyöritettävä on uimahalli Loiske. Yhdistys maksaa uimahallista vuosivuokraa kaupungille.

Yhdistys hoitaa uimahallin lipunmyynnin lisäksi myös uimahallin ja monitoimitalon kahviota. Samassa yhteydessä annetaan tietoa ja neuvoja liikuntapalveluista. Kaupungin on selvitettävä myös kahvion/neuvontapisteen tulevaisuus.