Lisää mediakasvatusta

0
Somero-lehden väellä on mukanaan digitaaliset lehdet kännyköissä ja tableteissa.

Opettajat kokevat, että mediakasvatus on aiempaa tärkeämpää kouluissa. Mediakasvatus perusopetuksessa -selvityksen mukaan sen tarve on kouluissa kasvanut.
Myös me Somero-lehdessä olemme jo jonkin aikaa puhuneet toimituspalavereissa tähän liittyvistä asioita, ja ottaneet jo yhteyttä koulun väkeen.
Tarvetta mediataidoille on, koska nykyisen mediamaailman ymmärtäminen ja kriittinen lukutaito ovat nousseet keskeisiksi kansalaistaidoiksi.
Helmikuun alussa järjestämme Sanomalehtien Liiton ja muutaman lähialueen muun lehden kanssa yhdessä koulutusta, Mediakasvatus-iltapäivän Loimaan Sarka-museossa. Koulutus sopii parhaiten yläkoulun ja toisen asteen opettajille oppiaineesta riippumatta.
Tervetuloa mukaan Someron opettajat!