Someron ”etäamiksessa” voi opiskella ammatin

0
kuva Jori Liimatainen/TS

Somerollakin on mahdollista opiskella ammattiin. Kaupunki on mukana seutukaupunkien Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa, jonka tavoitteena on löytää uudenlaisia tapoja kouluttautua ammattiin.
Se mahdollistaa ammatillisen koulutuksen suorittamisen Somerolla ”etäamiksessa”, yhteistyössä yritysten kanssa.
– Opinnot suunnitellaan jokaisen omien tarpeiden mukaan, ja ne voivat olla kaikkea maan ja taivaan välillä, lyhyistä täsmäkoulutuksista ammattitutkintoihin, kertoo Someron kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino.
Nyt kaupunki etsiikin SSKY:n kanssa toteutettavaan pilottihankkeeseen opiskelijoita, nuoria ja aikuisia, opintonsa aloittelevia, opintojaan täydentäviä tai ammatinvaihtoa suunnittelevia.
– Opiskelija on kirjoilla Salon ammattiopistossa, mutta ajatuksena on, että opinnot suoritettaisiin kokonaisuudessaan Somerolla, hyödyntäen somerolaisia yrityksiä, Someron lukiota sekä erilaisia etäopiskelumahdollisuuksia, kertoo Leino.

Antti Leino on valmiina neuvomaan, miten opinnot Somerolla laitetaan alulle.

 

Someron kaupungin ja SSKY:n pilottihanke

etsii niin opiskelijoita kuin yrityksiä yhteistyöhön

Someron kaupunki etsii nyt ihmisiä, jotka haluavat opiskella uuden ammatin tai täydentää jo olemassa olevia opintojaan kotipaikkakunnallaan. Pilottijanke toteutetaan yhteistyössä Salon seudun koulutuskuntayhtymän kanssa.
– Tavoitteena on kehittää Somerolle uudenlainen oppimissolu, niin sanottu etäamis, joka palvelee somerolaisten yritysten osaamis- ja työvoimatarpeita sekä antaa kaupungin asukkaille mahdollisuuden opiskella kotipaikkakunnallaan, kertoo Someron kehittämisasiantuntija Antti Leino.
Leino muistuttaa, että kaikkien ennusteiden mukaan väki täällä vähenee. Jotta Somero säilyy elinvoimaisena, on saatava paikalliset pysymään paikkakunnalla tai etsittävä uutta työvoimaa muualta.
Somerolta lähdetään pois, kun peruskoulu tai lukio loppuu. Paluumuutto voi olla ajankohtainen vasta eläkeiän kynnyksellä. Kaupunki toivookin saavansa joustavien koulutuspolkujen avulla myös työikäisen väestön pysymään paikkakunnalla.
Etäamiksessa opiskelut suoritettaisiin lähes kokonaan kotipaikkakunnalla yhteistyössä somerolaisten yritysten kanssa. Tämän mahdollistaa seutukunnallinen Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hanke.
– Opiskelija olisi kirjoilla Salon ammattiopistossa, mutta ajatuksena on, että opinnot suoritettaisiin lähes kokonaisuudessaan Somerolla hyödyntäen somerolaisia yrityksiä, Someron lukiota sekä erilaisia etäopiskelumahdollisuuksia.
Antti Leino ja elinkeinoasiantuntija Tanja Uusitalo auttavat mielellään alkuun ja yritysten kanssa kontaktointiin. Yhteyttä voi ottaa myös Salon ammattiopistoon.
– Ensiksi selvitämme aikaisemmat opinnot tai sen, onko työn kautta kertynyttä osaamista, joka voidaan huomioida opintoja suunniteltaessa, Leino kertoo.
– Somerolla on useita yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tämäntyyppisestä yhteistyöstä. Somerolla on myös paljon yrittäjiä, jotka haluavat osaltaan tukea paikkakunnan elinvoimaisuutta, Antti Leino kehuu.

Kuva Mikael Rydenfelt/TS

Opintopolku voi olla hyvinkin lyhyt ja yksinkertainen, jos kyse on esimerkiksi yksittäisestä kurssista, tai polku voi tähdätä tutkinnon suorittamiseen.
Opiskelujen aikaiseen toimeentuloonkin on erilaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi koulutussopimuksen tekevä saa opintotukea ja oppisopimuksen tekevälle yritys maksaa tehtävien mukaista palkkaa.
Leino korostaa sitä, että jokaiselle etsitään räätälöimällä juuri sopiva polku, jolla pääsee päämääräänsä.
Someron naapurikunta Loimaa osallistuu samaan hankkeeseen omalla kokeilullaan. Siinä voi suorittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun etäopintoja Loimaalle avatussa etäopiskelu ja -työskentelytilassa.
Leino sanoo, että Somerokin haluaa jatkossa löytää polkuja, jotka vievät ammattikorkeakoulun tasolle.
– Kunhan nyt ensin saadaan pää auki ja sitä kautta kokemuksia tämäntyyppisestä opiskelusta.

Kuva Riitta Salmi/TS