Someron Liikunta murroksessa

0
Ämyrin kuntorata.

Someron Liikunta ry on murroksen tilassa. Someron Liikunnan 25-vuotinen taival on risteyskohdassaan, jatkaako toimintaa vaiko ei? Vuoden ajan liikunta ry:n puheenjohtajana toimittuani silmäni ovat avautuneet liikuntapalveluiden laajaan kokonaisuuteen. Liikunta ry on asiakaspalautteen mukaisesti onnistunut tehtävässään ja taannut laadukkaat ja edulliset liikuntapalvelut somerolaisille, mutta myös lähikuntien asukkaille. Liikuntapalveluiden toteuttamistapa on ollut uniikki ja huomiota herättänyt. Someron Liikunta on saanut vuosien aikana toteuttaa hyvin vapaasti liikuntapalveluiden tuottamista kaupungin määrärahan puitteissa ja Someron Liikunta on luonut siitä yhdistyksen synergiaeduilla kompaktin kokonaisuuden. Ymmärrettävää on, että lainsäädäntö on muuttunut ja muutosta tarvitaan. Liikuntapalveluiden kilpailutus tai toiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi on välttämätöntä.
Näillä tiedoin liikuntapalvelut ovat siirtymässä kaupungin omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alussa ja liikuntapalveluiden tuottaminen ja liikuntapaikkojen hoitaminen ollaan hajauttamassa kahden eri toimialan sivistystoimen ja teknisen toimen alaisuuteen. Päätöstä on odotettu jo useiden vuosien ajan ja sopimuksia on jatkettu aina vuosi kerrallaan eteenpäin. Tämä on ollut raskasta henkilökunnalle, mutta myös päätöksentekijöille. Ymmärrettävää on, että puheissa olevat vastuutahojen ja tehtävänkuvien muutokset sekä asiakaspalvelupisteen ulkoistaminen tekevät olon epävarmaksi.
Liikuntapalveluiden osto liikunta ry:ltä on maksanut Someron kaupungille 760 000 euroa vuonna 2019, josta liikunta ry on maksanut takaisin liikuntapaikkojen vuokria 250 000 euroa. Liikunnan tavoitteena on viime vuosina ollut saada henkilöstökulut liikevaihdon tasolle eli noin 400 000 euroon. Tämän tavoitteen lähellä ollaan vuoden 2019 osalta. Someron kaupungin 510 000 euroa on käytetty käytännössä ylläpitokustannuksiin (muun muassa siivous, vesi, sähkö, lämpö ja korjaukset). Mitä tapahtuu, mikäli jatkossa liikuntapalveluiden tuottamisesta ei vastata enää yrityshenkisesti vaan kaupungin viranhaltijajohtoisesti kahden eri toimialan välillä?
Henkilökunnan mahdollinen supistaminen, asiakaspalvelun mahdollinen ulkoistaminen ja tehtävänkuvien muutokset vaikuttavat väistämättä myös liikuntapalveluista saataviin tuloihin. Liikunta ry:n henkilötyövuosien, tulojen ja menojen vertaaminen kaupungin vastaaviin on mahdoton tehtävä. Kustannusvaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa, vaikkakin arvioituna on, että ainakin henkilöstökulut tulevat tulevaisuudessa kasvamaan. Nähtäväksi jää, tarkoittaako tämä esimerkiksi uimahallin aukioloaikojen supistamista, joka tarkoittaa tulojen menetystä ja sen myötä esimerkiksi salivuorojen maksullisuutta tulevaisuudessa.
Jäävätkö somerolaiset seurat ja asukkaat muutoksessa maksumieheksi? Kuullaanko liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä vielä asukkaita ja liikuntapalveluiden käyttäjiä vai onko asia jo päätetty?

Marjaana Sorokin
Someron Liikunta ry:n pj
Someron Pallo Lentopallo ry:n pj