Teuvo Jokinen jatkaa kesään asti työterveyshuollon lääkärinä

0
Kaupungilla on kevät aikaa etsiä työterveyspalveluihin ratkaisua, hoitaa esimerkiksi kilpailutus. Teuvo Jokinen on lupautunut hoitamaan Someron työterveyshuollon lääkärin pestiä ainakin kesään saakka. Hän jäi eläkkeelle syksyllä 2019.

Someron kaupunki etsii edelleen ratkaisua työterveyshuollon järjestämiseen. Perusturvalautakunta päätti alkusyksystä, että lääkäripulan vuoksi terveyskeskuksen työterveyshuolto kilpailutetaan. Alunperin palvelun piti toimia ulkopuolisin voimin jo vuoden 2020 alkaessa.

– Loppuvuodesta näytti vielä siltä, että saamme palkattua lääkärin työterveyshuoltoon, eikä tarvitsekaan ryhtyä kilpailutukseen. Viime hetkillä lääkäri perui tulonsa, harmittelee perusturvajohtaja Taru Nordlund.

Someron terveyskeskuksen entinen johtava lääkäri Teuvo Jokinen on hoitanut eläkkeelle siirtymisensä jälkeen edelleen työterveyslääkärin pestiä erillissopimuksella. Hän lupasi jatkaa ainakin kesään saakka, kenties pitempäänkin.

– Nyt meillä ei ole kiirettä järjestelyiden ja kilpailutuksen kanssa, vaan saamme aikaa valmisteluun ja vaihtoehtojen puntarointiin. Kilpailutus ei olekaan niin simppeli juttu; se vie kuukausia. Aiomme käyttää siinä ulkopuolista asiantuntijaa, selvittää perusturvajohtaja.

– Mutta kevättä on pidettävä takarajana kilpailutuksen julkistamiselle. Ei Jokistakaan voi vaatia aina vaan jatkamaan, sanoo Taru Nordlund.

Asiakkaita Someron terveyskeskuksen työterveyshuollolla on ollut pitkälti yli 1 000. Heistä alle tuhat on yksityisten yritysten työntekijöitä ja noin 500 on kaupungin työntekijöitä. Heitä ovat hoitaneet lääkäri ja kaksi työterveyshoitajaa.

Lääkäri Jokinen on nyt työskennellyt työterveyshuollossa kahtena päivänä viikossa.

– Hoitajista nykyinen järjestely on onnistunut mainiosti. Moni muukin on kaupungin oman palvelun kannalla sen toimivuuden ja monipuolisuuden vuoksi. Lääkäripula ajoi meidät kilpailutukseen, sanoo perusturvajohtaja.

Pelkästään työterveyshuollossa ei kärsitä lääkäripulasta. Lääkäreitä tarvittaisiin muuallekin Someron terveyskeskukseen.

Perusturvajohtaja Nordlund arvioi, että loppukeväästä tilanne tulee olemaan vielä kehnompi, kun pitkään virassa ollut terveyskeskuslääkäri jää eläkkeelle ja on edessä muidenkin työntekijöiden tarpeita.

– Asiat ovat vielä heikommin lain astuessa voimaan, jossa henkilön on kiireettömässä tilanteessa päästävä hoitoon seitsemän päivän sisällä. Somero ei ole ainoa kunta, joka tulee painimaan lain täyttämisen kanssa. Terveyskeskuslääkäripulasta kärsitään kunnissa pitkin Suomea, tietää Nordlund.

– Ostolääkärit tarkoittavat kustannusten nousua kunnille ja korotuksia asiakasmaksuihin. Aluehallintovirasto reagoi sakoilla kuntia, jotka eivät pysty lakia täyttämään, toteaa perusturvajohtaja.

Säädösten vuoksi terveyskeskuksen työterveyshuollosta on annettu viime vuoden alusta lähtien sairaanhoitoa vain kaupungin työntekijöille, ei enää yksityisten yritysten henkilöstölle. Yksityisten yritysten työntekijät ovat saaneet pelkästään ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten terveystarkastuksia ja työpaikkakäyntejä.

Muutos ei vienyt yrityspuolen asiakkaita pois terveyskeskukselta, kuten oli arvioitu. Vain muutamia terveyskeskuksen työterveyshuollon asiakkaita siirtyi Pihlajalinnalle. Nyt yksityinen lääkäriasemakin on lopettanut Somerolta.

Perusturvajohtaja sanoo, että lääkäripalveluja tarjoavat yritykset ovat laskeneet, että tarvittaisiin 3 000 asiakkaan joukko, ennen kuin kannattaa tulla Somerolle palveluja antamaan.

Kansanterveyslain mukaan kunnan terveyskeskuksella on velvollisuus tuottaa työterveyshuoltoa alueella toimiville yrityksille. Sote-suunnitelmissa palvelun piti siirtyä maakunnan hoitoon.