Tulevaisuuden palvelujärjestelmä haussa

0

Someron Liikunta on tuottanut kaupungin liikuntapalveluita ja hoitanut liikuntapaikkoja 1990-luvun puolivälistä saakka. Se on usean liikuntayhdistyksen yhteenliittymä, jolta kaupunki on palveluita ostanut. Toiminta on ollut ainutlaatuista Suomessa.

Kun sitä perustettiin, oli hoitomalli uutukaista uutta. Moni epäili, voiko järjestelmä onnistua. Onnistui. Someron Liikunta on hoitanut pestinsä hyvin ja kunnialla.

25 vuodessa maailma on muuttunut. Aika on toinen. Kunnat taistelevat pärjäämisensä kanssa. Se panee tarkentamaan, miten palvelut saa toimimaan edullisesti, mutta myös juohevasti ja siten että kunta pystyy vaikuttamaan niihin tulevaisuutta silmällä pitäen.

Vanhaan vapaa-aikalautakunta- ja liikuntasihteerimalliin tuskin palataan. Jälleen etsitään omanlaista löytöä. Haussa on konsepti, jonka avulla Someron asukkaat ja muut voivat nauttia monipuolisista liikuntapalveluista järkevään hintaan.

Jos sellainen löytyy, sitä saatetaan kokeilla myös kulttuuripuolella.