Työllä oltava merkitystä itselle ja muille

0
Kun työllä on merkitystä ja siitä on hyötyä muillekin kuin tekijälle, sitä jaksaa tehdä.

Hyvinvointitutkimuksessa selvitettiin, miten koulun johtajat, rehtorit voivat. He ovat innostuneita, ja kokevat tekevänsä tärkeää työtä. He ovat myös uupuneita työtaakkaansa. Kuormittuneisuutta selittää muun muassa työn muutos suuriin yksiköihin sekä huoli opettajista ja oppilaista.

Vastaavanalaista innostusta ja uupumusta kokee myös moni yritysjohtaja. Työn määrä, vastuu ja vaatimukset ovat kasvaneet. Huoli alaisista ja töistä lisää kuormittuneisuutta.

Jos esimiehen voimavarat eivät ole kunnossa, sillä on kielteiset vaikutukset koko työyhteisöön.

Jaksamisen edellytys on, että on innostunut alastaan, sen tekijöistä ja jatkuvuudesta.

Työssään jaksaa, jos on tunne siitä, että pystyy säätelemään työtään, kokee voivansa vaikuttaa työhönsä ja olosuhteisiin, joissa työtä tehdään. Silloin pystyy kehittämään alaa ja antamaan tukea muille.

Elämä ei ole pelkkää ansiotyötä, vaan päivissä on oltava muutakin. Kun työ on sopusoinnussa muun elämän kanssa, niin kumpikin saa tukea toisistaan. Työllä pitää olla merkitystä itselle ja muille.