Väestökatoon on tulossa loivennus

0
Kaupunginhallituksen kärkihankkeissa on neljä teemakorttia: keskustan vireys ja viihtyisyys, yritysten toimintaedellytysten kehittäminen, yhteisöllisyys ja elinvoimaa lisäävä palvelutarjonta. Kuva Katutansseista.

Ennusteen mukaan tasapainoa saataisiin vuonna 2035:

Pitkään vallinnut alamäki Someron väkiluvun kehittymisessä on tulossa tiensä päähän, tai ainakin vähenemässä.

Tilastokeskuksen ennuste kertoo, että 15 vuoden päästä väestönlasku taittuu. Vuonna 2035 Somerolla olisi noin 7 600–7 700 asukasta. Se olisi kuitenkin noin 1 000 somerolaista vähemmän kuin nyt, sillä marraskuun lopussa Someron asukasluku oli 8 717.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen toppuuttelee suotuisia uutisia, viitaten että kyseessä on vasta ennuste.

– Varsin monet asiat vielä muuttuvat näiden vuosien aikana, joille ennuste on laadittu.

Noin tuhannen hengen lasku 15 vuoden aikana ei ole poikkeavaa.

– Tähänkin asti muutos on ollut jo pidempään sellaiset miinus 70–100 asukasta vuodessa. Kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin syntyvyys. Muuttotase oli sentään jo jonkin aikaa tasapainossa, mutta viime vuodelta näyttää tulevan muuttotappiota.

– 15 vuodessa tietysti tapahtuu yhteiskunnassa yhtä sun toista sellaista, mitkä tulevaan trendiin vaikuttavat. Esimerkiksi maaseudulla asumisen suosion muutokset ja isojen kasvukeskusten kasvun jatkuminen.

Suikkanen huomauttaa, että maailman sivu puhutaan monistakin asioista, kuten maaseudulle muuttamisesta, mutta jotain konkreettista pitäisi myös olla.

– Etätyö vapauttaa työn fyysisestä sijainnista. Kehitystä on jo ollut parempaan, mutta kovin paljon se ei vielä ole vaikuttanut. Toisaalta jos muuttomahdollisuutta ei ihmisillä olisi ollut, voisivat asiat olla meillä huonomminkin.

– Totta kai kaupungin on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että poismuuttoa voitaisiin ehkäistä kaikin tavoin. Joustava oppimispolku, jossa merkittävä osa ammattitutkinnossa voidaan suorittaa paikallisessa yrityksessä täällä Somerolla, on yksi sellainen. Myös työvoiman saatavuuden edistämiseksi tulee tehdä kaikki voitava.

Kaupungin kehittämisasiantuntija Antti Leino muotoilee, että väestönlasku ei pysähdy, mutta se asettuu uuteen vakioon. Vähenemisen tasaantuminen merkitsee väestövähenemän suhteellisen osuuden putoamista alle puoleen nykyisestä. Silloin pudotus olisi ehkä alle 50 henkeä vuodessa.

– Tuleva kehitys pohjautuu nykyisen väestön ikärakenteeseen. Poistuma tulee vuonna 2035 tiensä päähän, jolloin kuolleisuuden suhteellinen osuus Somerolla alkaa vähenemään. Väkiluku asettuu noin 7 600:n paikkeille. Mutta tämä on vain ennuste ja aika on pitkä.

Ikärakenteeltaan poismuuttavien osuus on vinoutunut.

– Koulutuksen nivelkohdat ovat tappiolla. Ainoastaan yli 55-vuotiaat ovat muuttotarkastelussa plussalla. Joukossa on paluumuuttajia, mutta myös omassa työelämässään tasoittumisvaiheeseen pyrkiviä ihmisiä. Toki meille on sentään tullut nuorempiakin perheitä, Leino muistuttaa.

– Jos tämän tyylistä elämää kuin Somerolla halutaan, tänne voisi tulla enemmänkin väkeä, jolloin saataisiin muuttovoittoa. Pitää seurata aktiivisesti ilmiöitä, joita maailmalla tapahtuu, olla niissä mukana ja vahvistaa niitä. Esimerkiksi jos joku haluaa muuttaa niin sanotusti maalle ja asua silti lähellä palveluja.

Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemässä aloitteessa toivottiin, että kaupunki nimeää kriittiset kärkihankkeet elinvoimatyön tueksi ja avuksi. Tuloksia mitattaisiin selkein mittarein. Kärkihankkeiden varaan kokoomus esittää laadittavaksi kasvun toimenpideohjelman Someron veto- ja pitovoiman edistämiseksi.

Kaupunginhallitus nimeää vastauksessaan kärkihankkeiksi neljä teemakorttia: keskustan vireyden ja viihtyisyyden, yritysten toimintaedellytysten kehittämisen, yhteisöllisyyden ja elinvoimaa lisäävän palvelutarjonnan. Osalle näistä on hahmoteltu vuoteen 2035 ulottuvat visiot.

Opiskelijakilpailu Tampereen yliopiston Arkkitehtuurin yksikön kanssa on käynnistetty. Visioon on keskustan erityispiirteenä kirjattu Joensuuntiellä katukorotuksella muodostettu kävelykatumainen alue, jonka persoonalliset liikkeet tuovat mieleen pienen ostoskeskuksen. Keskustan tyhjiä liiketiloja aktivoidaan Pop up Somero -konseptilla, jotta niihin saadaan nykyistä enemmän väliaikaista käyttöä.