Hoitajakäyntimaksuun kolmen kerran katto

0
Aina asiakas ei tarvitse lääkäriä, vaan hoitajakin voi ratkaista tilanteen tai arvioida hoidon tarpeen ja mistä suunnasta avun saa parhaiten kyseisessä tapauksessa. – Ja aina meillä on mahdollisuus konsultoida muita hoitajia tai lääkäriä, muistuttaa terveyskeskuksen vastaanoton osastonhoitaja Sari Moisander.

Sairaanhoidollinen hoitajakäyntimaksu on ollut Somerolla käytössä vuodenvaihteesta saakka. Parin kuukauden aikana on selvinnyt, että erityisesti paljon palveluita tarvitsevilla asiakasmaksu on koettu kohtuuttoman suureksi ja pitkällä aikavälillä uhkaa jopa sairauksien hoitamista.

Perusturvalautakunta säilytti maksun 11,40 eurossa. Lautakunta päätti asettaa katon: maksu peritään enintään kolmelta käynniltä vuodessa. Perusturvajohtajan esitys oli viiden kerran katto.

Tammi–helmikuun aikana mahdollisesti tehdyistä viiden kerran ylittävistä käynneistä ei makseta hyvitystä.

Syynä maksun käyttöönottoon oli muun muassa se, että erikoissairaanhoidosta on siirtynyt perusterveydenhuoltoon erinäisiä sairaanhoidollisia tehtäviä. Erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajakäynnit olivat maksullisia. Samaan aikaan perusterveydenhuollon työnjakoa on pyritty järkeistämään, jolloin lääkäreiltä on siirretty, ei-lääkärin ammattitaitoa vaativia, tehtäviä sairaanhoitajien hoidettavaksi. Muutoksella on saatu hidastettua lääkärien taakkaa ja lääkäriresurssien kasvattamista. Toisaalta tämä on merkinnyt sairaanhoitajavakanssien lisäystä.

Tilastointien mukaan hoitajakäyntejä oli tammikuussa 467 sekä lääkäriä avustavia suoritteita 451. Maksullisia käyntejä on kertynyt yhteensä 313 (asiakkaita 241), joista 33:lle on menossa enemmän kuin yhden kerran maksu.

Tammikuussa kertynyt maksutuotto sairaanhoitajakäynneistä oli 3568,20 euroa. Pelkästään vastaanoton hoitotarvikekulut tammikuun 2020 osalta olivat 4 858 euroa.