Kaupunginhallitus ei näe urheilukentän katsomoa suojelukohteena

0

Someron kaupunginhallitus katsoo, että Turun hallinto-oikeuden ei tulisi tutkia lainkaan Eero Mannin urheilukentän peruskorjauksesta tekemää valitusta. Kaupunginhallitus toteaa yksimielisessä lausunnossaan, että kaupungin kentän katsomoa koskeva päätöksenteko on ollut asian valmistelua, josta ei voi valittaa.
Someron kaupunki huomauttaa lisäksi, että urheilukentän katsomoon ei kohdistu voimassa olevassa asemakaavassa suojelumerkintöjä. Näin asian valmistelua ei voida kaupungin mukaan pitää tältä osin puutteellisena.
Kaupunginhallitus korostaa hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa, että asian käsittely on muiltakin osin tapahtunut hallintosäännön mukaisesti. Jos hallinto-oikeus päättää tutkia valituksen, pitää se kaupungin mukaan hylätä.
Someron kaupunki toivoo, että hallinto-oikeus käsittelisi asian kiireellisesti, koska peruskorjauksen toteuttaminen on kytketty valtionosuuteen.
Kokoomuksen varavaltuutettu Manni valitti hallinto-oikeuteen Someron kaupunginvaltuuston joulukuussa tekemästä päätöksestä. Valtuusto päätti tuolloin tiukan äänestyksen jälkeen, että urheilukenttä peruskorjataan noin 1,6 miljoonalla eurolla.
Manni pitää urheilukentän nykyistä katsomoa historiallisena. Lisäksi hän katsoo asian käsittelyssä tapahtuneen muotovirheen.