Lietealtaaseen pudonnut nauta jouduttiin lopettamaan

0

Nautaeläin putosi lietealtaaseen maatilalla Isoniituntiellä maanantaina.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tilalle kello 18.45 aikaan illalla. Pelastustyöt aloitettiin pumppaamalla allas tyhjäksi lietteestä, jotta naudan ympärille voitiin kiinnittää nostossa käytettävät liinat.

Nauta saatiin nostettua altaasta ylös traktorin avulla, mutta eläin jouduttiin lopettamaan.