Someron kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Someron Liikunta ry:n palvelut siirretään kaupungin tuottamaksi ja hoitamaksi. Siirto tapahtuisi 2021 eli ensi vuoden alussa.

Kaupunginvaltuusto ottaa asiaan kantaa ensi maanantaina.

Someron Liikunta ry:n puheenjohtaja Marjaana Sorokin uskoo, että kaupunki varmasti pystyy järjestämään laadukkaita liikuntapalveluita tulevaisuudessa siinä missä Someron Liikuntakin on tehnyt. Mutta hankkeen aikataulu ei ole hänestä realistinen. Siirto tuottajalta toiselle ei onnistu hetkessä.

Sorokinista siirto vaatii paljon etukäteistyötä ja suunnittelua.

– Tämän hetkisen tilanteen perusteella Someron Liikunta ry:n palveluita ja yhdistyksen toimintamallia ei voida siirtää suoraan kaupungin organisaatioon vaarantamatta nykyisten liikuntapalveluiden tasoa etenkin uimahallin toimintojen osalta.

Someron Liikunnan ehdotuksessa se olisi hoitanut uimahallia vielä ensi vuoden loppuun saakka. Kaupunginhallitus oli koko palvelupaketin samanaikaisen kertasiirron kannalla.

– Tämän hetkisessä päätöksentekovaiheessa pitäisi pystyä määrittelemään konkreettisemmin, mikä tulevaisuuden liikuntapalveluiden visio on, ja mitä palveluita tuotetaan vuoden 2021 alusta somerolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Mikä on työntekijärakenne, tulevaisuuden tehtävänkuvat sekä mikä on liikuntapalveluiden budjetti vuodelle 2021, luettelee Sorokin selvitettäviä asioita.

– Tämä tulisi olla tiedossa jo nyt, eikä vasta merkittävää muutosta koskevan päätöksenteon jälkeen mahdollisesti tulevana syksynä, tai pahimmillaan vasta vuoden 2021 alussa. Päättäjillä tulisi olla tiedossa muutoksen hintalappu tai edes arvio siitä, korostaa Marjaana Sorokin.

Liikuntayhdistyksen puheenjohtaja sanoo ajan käyvän vähiin.

– Selvitettävänä on lukuisia arjen työhön liittyviä käytännön kysymyksiä, jotka eivät voi jäädä ratkaistavaksi vasta ensi vuoden alussa.

– Kaupungin ja Someron Liikunnan neuvottelut liikkeenluovutuksesta ovat alkuvaiheessa. Jo pelkästään mahdolliseen liikkeenluovutukseen liittyvän sopimuksenteon päätöksentekoprosessi voi jo venyä syksylle 2020. On otettava huomioon, että päätöksen liikkeenluovutuksesta tekee Someron Liikunnan osalta varsinainen yhdistyskokous sekä kaupungin osalta sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja edelleen kaupunginhallitus.

Marjaana Sorokinista oletusarvona ei voi olla, että mahdollisen liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyvät työntekijät jatkavat työtään vuoden 2021 alussa entiseen tapaan ja toteuttavat organisaatiomuutoksen jälkeisen muutostyön.

– Tulevaisuuden suuntaviivat tulisi olla jo nyt selvillä, jotta pystytään tekemään mahdolliset henkilökuntarekrytoinnit, toteaa Sorokin.

Liikunnan työntekijät siirtyvät urheilujärjestöjen työehtosopimuksesta kunnallisen sopimuksen piiriin.

Sorokin sanoo, ettei liikuntapalveluiden järjestäminen onnistu tulevaisuudessa kustannustehokkaammin kahden toimialan hoitaessa kokonaisuutta ja

nykyisen synergiaedun kadotessa.

– Hyöty tulee ainoastaan liikuntapalveluiden lakisääteisten tehtävien toteuttamisen ja hallittavuuden lisääntymisen kautta. Jos kaupunki haluaa säästää rahaa, on leikattava palveluita tai korotettava asiakasmaksuja.

Marjaana Sorokin on sitä mieltä, että muutoksen myötä liikuntapalvelujen järjestäjän rooli heikkenee ja yhteisöllisyys vähenee.

– Huolena on, että muutoksen maksajaksi tulevat seurat ja liikuntapalveluiden käyttäjät.

– Surullista on nähdä ja kuulla toimin

tamallia perustaneiden kertomuksia siitä, miten tämä uniikki toimintamalli on luotu ja miten arvokkaana sitä on pidetty verrattuna toimintamallia edeltäneeseen aikaan. Luopuminen itselleen arvokkaasta asiasta on monelle yhdistyksessä toimineelle kova paikka.

Someron Liikunta perustettiin 1995. Se on ollut ainutlaatuinen malli Suomessa hoitaa liikuntapalveluja.