Maaseutu ja kaupunki symbioosissa

0

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton selvityksessä tarkastellaan eri alueiden yhteistyötä ja riippuvaisuutta toisistaan. Selvityksen mukaan maaseutu ja kaupungit ovat enemmän kuin yhteistyössä, ne elävät symbioosissa.

Maaseudun ja kaupunkien symbioosi on moniulotteista vuorovaikutusta, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Vastakkainasettelu ei ole hedelmällistä, sillä ilman symbioosia systeemi ei toimi.

Symbioosi on välttämätöntä yhteiskunnalle. Se sisältää perustarpeet elintarvikkeista puhtaaseen veteen sekä asumisesta energiaan ja rakentamiseen.

Kaupunkien päästövähennystavoitteet eivät onnistu ilman maaseudun tuottamia biopohjaisia, uusiutuvia raaka-aineita. Kaupunkien rakentaminen on elinvoimaisen kiviainestuotannon ja hankinnan varassa.

Matkailu on globaalisti kasvava bisnes, ja Suomen houkuttelevuus matkailumaana on kiinni kaupunkien ja maaseudun yhteistyöstä. Kesällä väestö maaseudulla moninkertaistuu ja kaupungeissa vähenee. Tämä tulee huomioida palveluita suunniteltaessa.

Symbioosi tuo ihmisille elämänlaatua ja elinkeinoille elinvoimaa. Siksi on tärkeää huolehtia Suomen eri alueiden kehittämisestä ja rinnakkaiselon toimivuudesta.