Posti lopettaa postinsa lajittelun Somerolla. Lajittelu siirtyy Forssaan huhtikuun 6. päivästä lähtien.

Siirtoon on useampi syy, kuten kirjepostin väheneminen, edullisemmat työtavat ja vihreät arvot.

– Printin osuus kapenee kapenemistaan. Kirjeitä ja lehtiä lähetetään entistä vähemmän, mikä pienentää jaettavan postin määrää. Samalla myös postin lajittelutyö on vähentynyt, selvittää Postin aluepäällikkö Timo Honkasalo.

Hän sanoo, että Posti on tehnyt viime vuosina useampia vastaavanlaisia siirtoja ja rationalisointeja. Hän tarkoittaa pienien lajittelukeskusten loppumista ja yhdistymistä isompiin ja automatisoidumpiin keskuksiin.

– Tarkoituksena on eriyttää esityö, kuten lajittelu, ja jakelu omiin yksiköihinsä. Rakennetta järkeistämällä haetaan myös sitä, että työ pystytään tekemään edullisemmin, tarkentaa aluepäällikkö.

Hän ottaa esiin myös vihreät arvot.

– Postin tavoitteena on vähentää päästöjä ja hiilijalanjälkeä. Kuljetusten ympäristötehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi kuljetusten yhdistelyllä, arvioi aluepäällikkö.

Jatkossa Posti tuo postinsa Forssasta lajiteltuna Somerolle ja siirtää sen suoraan jakeluautoihin.

– Jakelun lähtöpiste pysyy entisenlaisena. Sieltä Someron jakajat starttaavat reiteille. Katsotaan, luovutaanko vuokratiloista tulevaisuudessa. Kyllähän tilantarve vähenee, kun ei postia enää lajitella Somerolla. Tuskinpa tarvitsemme niin suurta tilaa enää jatkossa, pohtii aluepäällikkö.

Postilla on ollut Somerolla 15 työntekijää, jotka ovat ensin lajitelleet postin ja sitten lähteneet jakamaan sitä maakuntaan.

Timo Honkasalo lupaa, etteivät työt lopu näiltä 15 työntekijältä.

– Työnkuva muuttuu. Osa jatkaa jakelussa, osa siirtyy lajitteluun tai tekemään jotain muuta esityötä Forssaan, kertoo aluepäällikkö Timo Honkasalo, jonka työalueeseen kuuluvat Pirkanmaa, Satakunta sekä osa Kanta-Hämettä ja Varsinais-Suomea, kuten Somerokin.