Sitä saat, mitä mittaat

0
Kalle Elo

Organisaatiot määritellään usein lyhyesti useamman ihmisen yhteenliittymiksi, joilla on määrätty tarkoitus. Olipa kyseessä yritys, järjestö, koulu, perhe tai mikä tahansa muu, virallinen tai epävirallinen joukko – jos sillä on tarkoitus, se on organisaatio.
Väitän, että jokaisen organisaation suurin voimavara ja samalla haaste ovat ihmiset, jotka sen muodostavat. Vaikka näillä ihmisillä olisikin täysin samanlainen visio siitä, mitä yhdessä pitäisi saada aikaan, näkemyksiä parhaasta tavasta saavuttaa yhteinen tavoite on yhtä monta kuin ihmisiäkin.
Tilanne muuttuu entistäkin haastavammaksi, jos kaikki organisaation jäsenet eivät ole yksimielisiä tavoitteesta. Näin voi tapahtua esimerkiksi yrityksessä, jossa johdon vision toteuttamiseen tarvitaan valtava määrä ihmisiä eri asemissa ja tehtävissä. Miten jokainen näistä ihmisistä saadaan työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen?
Ratkaisu löytyy motivaatiosta: motivoimalla ihmistä oikealla tavoin voi vaikuttaa siihen, miten tämä käyttäytyy. Tyypillinen esimerkki yritysmaailmasta on myyntityötä tekevä ihminen, jonka palkka määräytyy osittain konkreettisten ja mitattavien tulosten perusteella. Motivoinnin ei toisaalta tarvitse olla henkilökohtaista, vaan se voi ulottua koko organisaatioon vaikkapa tietyn tavoitteen täyttyessä.
Vaikkei siltä äkkiseltään ajateltuna tuntuisikaan, aidosti toimiva motivointi on yllättävän haastavaa ja siinä sorrutaan usein lyhytnäköisyyteen. Jos myyntityössä palkitaan uusien asiakkaiden määrän perusteella, ei sitä tekevää ihmistä välttämättä kiinnosta lainkaan, miten näitä asiakkaita palvellaan ja kuinka tyytyväisiä he ovat. Toisaalta, jos myyjää palkitaan myös uusien asiakkaiden tyytyväisyydestä, on hänellä motiivi huomioida heidät myös sopimuksen syntymisen jälkeen.
Ihmisten motivaatiota tulisikin tarkastella laaja-alaisemmin ja koko organisaation tavoitteet huomioiden: usein ilmeisimmältä vaikuttava motivaattori ei ole paras mahdollinen, ainakaan pitkällä aikavälillä. Useimmat meistä kuitenkin keskittyvät täyttämään ne mittarit, joita mitataan ja joissa onnistumisesta palkitaan – olivatpa ne todellisuudessa merkityksellisiä tai eivät. Panostamalla enemmän oikeiden motivaattoreiden tunnistamiseen, syntyy kaivattu lopputulos paljon nopeammin ja kivuttomammin.

Kalle Elo
yrittäjä