Valtuusto painotti toimivaa yhteistyötä kaupungin ja Liikunnan välille

0

Muutos ei saa näkyä käyttäjille:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa liikuntapalveluiden tuottamisen ja -paikkojen hoidon ensi vuoden alusta lukien jälleen omalle vastuulleen. Vuodesta 1995 asti näiden hoitamisesta huolehtineen Someron Liikunta ry:n hyvin tekemä työ ja vastuu päättyy.

Päätöstä saatteli myös huoli tulevasta. Puheenvuoron tästä piti Kati Fonsell-Laurila (kok.).

– On äärimmäisen ikävää ja itse asiassa erittäin sääli, että tällä päätöksellä ollaan hajottamassa ja lopettamassa jotain sellaista, mikä meillä on ollut erittäin toimiva malli.

Kati Fonsell-Laurila halusi tietää, miten valmistelu tämän jälkeen jatkuu.

– Puhutaan liikkeenluovutuksesta, mutta tähän mennessä Liikunnan kanssa ei tästä ole käyty minkäänlaisia neuvotteluja. Ymmärtäisin, että tällä päätöksellä ei voida mitenkään velvoittaa tai sitoa Liikunta ry:tä suostumaan liikkeenluovutukseen. Mitä sitten tapahtuu, jos Liikunta ry ei tähän suostu, Fonsell-Laurila kysyi.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen vastasi valmistelun jatkuvan asianmukaisten, liikkeenluovutuksen yksityiskohtiin liittyvien papereiden tekemisellä.

– Ne on tarkoitus varmasti niin hyväksyä, koska asiat koskevat kaupungin organisaatiota, sekä sivistystä että teknistä toimialaa. Paperit tulee hyväksymään kaupunginhallitus.

– Jos Liikunta ei liikkeenluovutusta tulisi hyväksymään, se todennäköisesti johtaisi siihen, että kaupunki itse jatkaisi tuottamista ensi vuoden alusta alkaen. Se saatettaisiin tuoda esiin vaikkapa oikeudessa, jos tulisi sellaisia kysymyksiä, joita pitäisi siellä ratkoa.

Suikkasen mukaan asia tulkittaisiin loppujen lopuksi liikkeenluovutukseksi.

– On ennakkotapauksia, joissa näin on tulkittu, riippumatta siitä, miksikä osapuolet ovat toimintaa kutsuneet. Olennaista on, että kaupunki on ottamassa ulkoistamansa palvelun jatkossa omaan tuotantoon. Liikkeenluovutuksesta siinä kysymys olisi.

Valtuutettu Juha Salo (kesk.) tähdensi kiinteän yhteistyön merkitystä.

– Näkisin hämmästyttävänä, jos Liikunta ei liikkeenluovutusmenettelytapaan suostuisi. Monissa tilaisuuksissa asian tiimoilta niin luottamushenkilöt, viranhaltijat kuin Liikunnan väki ovat olleet huolissaan henkilöstön työsuhteiden jatkumisesta. Tämähän on paras tapa se hoitaa, Juha Salo huomautti.

Salo myös selvitti, mikä muuttuu.

– Pahimmillaan kaikki menee sekaisin, jos asiaa ei pystytä yhteistyössä hoitamaan. Parhaimmillaan muutos näkyy työntekijöille siinä, että tililapussa lukee eri palkanmaksaja. Asiakkaalle eli loppukäyttäjälle se ei näy mitenkään.

– Paljon tässä on töitä. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat ottavat ison vastuun, että loppukäyttäjä tai uimahalliin menijä ei sitä mistään huomaa, Salo tähdensi.

Riitta Lehtinen (sd.) huomautti lukeneensa Fonsell-Laurilan puheenvuoron rivien väleistä, että tulossa on jotakin vastakkainasettelua kaupungin ja Liikunnan välille.

– Sille tielle ei kannata lähteä. Ei istuta pöytään vastakkaisille puolille, vaan istutaan samalla puolella. Tässä on kuntalaisten verorahoista kysymys. Mitä paremmassa yhteistyössä ja -ymmärryksessä neuvottelut käydään, sitä parempi tulee kaikilla olemaan.

Lehtinen teki myös ehdotuksen tiedotuksen ja tiedonkulun parantamiseksi.

– Jospa kaupunginjohtaja valmistelisi Liikunnan maaliskuiseen vuosikokoukseen tietopaketin, koska silloin paikalla ovat Liikunta ry:n jäsenyhdistykset. Samalla tavoin tieto ei ole kulkenut myöskään Liikunta ry:ltä jäsenille.

Valtuutettu Pauli Eino (kok.) tulkitsi Liikunta ry:n asian herättäneen voimakkaita tunteita ja myös yllättävän kovaa painostusta päättäjiä kohtaan.

– Pidämme tärkeänä, että välittömästi aloitetaan kaupungin ja Liikunnan edustajien välillä keskustelut siitä, miten käytännön asiat hoidetaan, kuten esimerkiksi yhdistyksen omaisuus.

– Tuodaan keskusteluun luottamuksellinen suhde. Muutenhan tämä ei onnistu, jos ihan tahallaan pannaan puolin ja toisin kapulaa rattaisiin. A ja O on, että löydetään yhteinen luottamus. Sen pitää tapahtua ihan välittömästi.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm kannatti asioiden viemistä eteenpäin hyvässä yhteishengessä.

– Olen ollut yhteydessä niin Liikunnan puheenjohtajaan ja toiminnanjohtajaan kuin myös henkilöstön luottamusmieheen. Tarkoitus on, että hyvässä yhteistyössä asiaa viedään eteenpäin.

Valtuutettu Kati Fonsell-Laurila sanoi lopuksi toivovansa itsekin, että neuvotteluja käydään hyvässä yhteishengessä.

– Minkäänlainen vastakkainasettelu ei ollut lainkaan oman puheenvuoroni tarkoitus. Hyvää yhteistyötä tarvitaan, jotta tämän vuoden aikana asiat saadaan valmisteltua siihen malliin, että 1.1.2021 kun kaupunki on palveluiden tuottaja, niin muutos ei toivottavasti käyttäjälle millään tavoin näy.

– Toivottavasti kaikilla löytyy edelleenkin vahva ja voimakas tahtotila siihen, että meidän hyvät liikuntapalvelut säilyvät sellaisina, mitä ne ovat tälläkin hetkellä, Fonsell-Laurila muotoili.