Eläkeläisten liikuntakortin valmistelu jatkuu

0

Eläkeläisten liikuntakorttia ei vielä haudatakaan. Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm ehdotti sivistyslautakunnalle, että asiaa tarkasteltaisiin uudestaan. Hänestä on katsottava, mitä asiaan vaikuttaa liikuntapalvelujen siirto Someron Liikunnalta Someron kaupungille.

Sivistyslautakunta päätti siirtää asian jälleen uuteen valmisteluun.

Ikäihmisten liikkumisesta kannetaan huolta. Liikuntakortti on jo pitkään haluttu ottaa käyttöön Somerolla.

Valtuutettu Pihla Linnainmaa (sd.) teki valtuustoaloitteen 2014. Hän toivoi, että yli seitsenkymppiset saisivat käyttää uimahalli- ja kuntosalipalveluja ilmaiseksi. Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä lämmitti liikuntakorttiaiheen uudestaan 2017.

Vanhusneuvostokin suhtautui myönteisesti aloitteeseen ja kannatti eläkeläisten liikuntakortin käyttöönottoa.

Tuolloin sivistyslautakunta katsoi, ettei kortin käyttöönottoon ole taloudellisia mahdollisuuksia. Someron Liikunnan tuloihin olisi tullut turhan suuri lovi, ja kaupunki joutuisi nostamaan korvausta Someron Liikunnalle.

Kaupunginhallitus kuitenkin palautti asian uuteen käsittelyyn.

Ohjausryhmässä pohdittiin, mitä tehdä. Mietittiin, lisääkö kortti liikkumattomien tai liian vähän liikkuvien eläkeläisten liikuntaa. Ohjausryhmän mielestä liikunta-alennuksia tuli tarkastella myös tasa-arvon näkökulmasta, ja tuettava olisi myös muita ryhmiä kuten työttömiä, lapsia ja nuoria.

Viime vuonna lanseerattiin niin sanottu liikuntalähetekokeilu. Kuluvan vuoden budjetissa on varattu myös rahaa liikuntalähetteen valmisteluun ja kokeiluun.

Liikuntalähetemallissa terveyskeskus voi ohjata lisää liikuntaa tarvitsevan ikäihmisen asiantuntijan pakeille saamaan neuvontaa ja opastusta. Henkilö pääsee kokeilemaan myös ryhmäliikuntaa sekä saa seurantaa liikkumisensa vahvistamiseksi.