Kaupunginhallitus tarkensi avustuksiaan

0
Esakalliolla esitettävässä musiikkinäytelmässä on Unto Monosen roolissa Simo Frangén. Kaupunginhallitus myönsi nyt näytelmälle markkinointitukea.

Kaupunginhallitus jakoi helmikuussa 46 550 euroa avustuksia eri yhdistyksille ja tapahtumille. Viime kokouksessaan se tarkensi avustuksia muutaman tahon suhteen. Avustusten yhteissumma nousi 50 000 euroon.
Metka Kööri anoi alun perin 3 700 euroa Unto Monosen muistokonsertin järjestämiseen, mutta sai 850 euroa. Kuoro ilmoitti, että se ei voi toteuttaa puistokonserttia kaupunginhallituksen myöntämällä tuella alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, mutta voi toteuttaa sen edullisemmin seudullisten esiintyjien voimin. Se anoi, että kaupunki tukisi tapahtumaa 850 euron avustuksella.
Kaupunki myönsi tukea, mutta vain 775 euroa.
Someron Esalle kaupunginhallitus myönsi 1 500 euroa markkinointiyhteistyöavustusta Unto Monosen elämästä kertovaa musiikkinäytelmää varten. Esa haki 4 000 euroa.
Näytelmän budjetti on noin 120 000 ja yleisötavoite 5 500 kävijää. Viime vuonna kaupunki myönsi myös 1 500 euroa markkinointitukea Someron Esalle Oi jospa kerran -näytelmää varten.
Hirsjärvi-Ihamäki-Kivisoja osakaskunnat hakivat maaliskuun alussa tarkennetulla hakemuksella Hirsjärven hoitokalastus- ja kalastoselvityshankkeeseen 1 500 euron avustusta, minkä kaupunginhallitus sille myönsi.
Kaupunginhallitus päätti helmikuussa, että hoitokalastushankkeen (tällöin hakijana Rapula Oy) mahdollisesta avustamisesta päätetään myöhemmin erikseen, kun sen osalta on selvitetty mahdolliset vaikutukset muun muassa muihin Hirsjärven virkistyskäytön edistämiseksi suunnitteilla oleviin toimenpiteisiin.
Tehdyn selvityksen mukaan hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia Paimionjokiyhdistyksen suunnittelemiin kuoreistutuksiin, koska hoitokalastus-/kalastoselvityshanke toteutettaisiin ennen tätä.
Hakijaksi oli nyt tarkennettu Hirsjärvi-Ihamäki-Kivisoja osakaskunta ja avustuksen tarkennetuksi käyttökohteeksi nuoren työllistäminen hanketta varten.
Hoitokalastus toteutetaan pauneteilla, josta saatavan saaliin perusteella Rapula Oy tekee kalastoanalyysin, jota hyödynnetään järven jatkohoitotoimenpiteiden suunnittelussa.
Kalastoselvityksen osalta menetelmä poikkeaa verkkokalastusperusteisesta kalastoselvityksestä, eikä sillä siten saada suoraan vertailukelpoista tulosta muissa kohteissa toteutettuihin verkkokoekalastuksiin nähden. Luonnollisesti koekalastusten vertailtavuuteen joka tapauksessa vaikuttavat kohteiden ominaisuudet, olosuhdetekijät ja muut muuttuvat tekijät.
Tehdyn selvityksen perusteella verkkokoekalastusta ei myöskään pystyttäisi toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla eikä kilpailukykyiseen hintaan se huomioiden, että paunettikalastuksella toteutetaan samanaikaisesti myös hoitokalastusta.
Someron Pallo anoi kaupungin sponsorointitukea pelipaitahankintaan Salossa järjestettävää lentopallon Power cup -tapahtumaa varten. Tukea anottiin 1 050 euroa 70 pelipaitaa varten. Vihreisiin paitoihin luvattiin painattaa teksti Olisin mieluummin Somerolla . SoPa sai kaupunginhallitukselta 525 euroa kohdeavustusta pelipaitahankintaa varten.