Sisäliikuntapaikat suljetaan huomisesta lähtien kahdeksi viikoksi – Somerolla ei tiettävästi ole yhtään sairastunutta tai altistunutta

0
Uihamalli suljetaan kahdeksi viikoksi.

Someron perusturvalautakunta kokoontui koronavirusepidemian vuoksi tänään lauantaina. Se päätti, että kunnalliset sisäliikuntapaikat mukaan lukien uimahalli suljetaan ajalle 15.3.–29.3.
Tartuntatautilain mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, voidaan päättää kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.
Lisäksi Suomen hallitus on suositellut, että ihmiset eivät osallistuisi erilaisten vapaaehtoisuuteen perustuvien harrasteryhmien toimintaan koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.
Useat harrastusryhmät, -seurat ja -järjestöt ovat itsenäisesti ympäri Suomen lakkauttaneet harrastustoiminnan määräajaksi tai toistaiseksi.
Somerolla Liikunta ry keskeytti eilisestä perjantaista lähtien ryhmämuotoisen toiminnan, mutta se ei kosketa seurojen ryhmiä, jotka toimivat kaupungin liikuntatiloissa.
Pääosin seuratoiminta on Somerolla keskeytetty liikuntaseurojen omasta aloitteesta ja esimerkiksi jäähalli on päätetty kokonaan sulkea jäähallin hallituksen toimesta.
Huolestuneet vanhemmat, muut toimialat ja seuran henkilöt ovat olleet paljon yhteydessä perusturvatoimen viranhaltijoihin asiaan liittyen. Yhtenäisen linjauksen mukaisesti olisi kaikki kunnalliset sisäliikuntapaikat mukaan lukien uimahalli suositeltavaa laittaa kiinni seuraavaksi kahdeksi viikoksi.

Perusturvalautakunta hoitaa tiedottamisen

Korona-virustilanteen tiedottamisesta huolehtii Somerolla perusturvan kautta. Perusturvassa viranhaltijat kokoontuvat viikoittain tai tarvittaessa koronavirustilanteen kartoittamiseksi. Sairaanhoitopiiriltä tuleva ohjeistus ja tuki on jatkuvaa. Tiedotusta kaupungin www-sivuilla pyritään päivittämään päivittäin.
Tällä hetkellä ei perusturvatoimella ei ole tiedossa yhtään korona-virukseen sairastunutta tai altistunutta kuntalaista. Tieto altistuneesta ja sairastuneesta saadaan keskitetysti sairaanhoitopiirien kautta.
Koulujen sulkemista kuitenkin pohditaan jatkuvasti monessa kunnassa, mutta vielä ei Somerolla ole tarvetta minkään koulun sulkemiseen. Tilanteet voivat muuttua nopeastikin ja asiassa tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimen kanssa.
Jäsen Tuomo Kurkikangas toi esille postin kautta toimitettavan tiedotteen mahdollisuuden.
Kokouksessa kuitenkin kerrottiin Somero-lehdessä olleesta tiedotteesta, jossa on kerrottu monia eri puhelinnumeroita, joihin ottaa yhteyttä koronavirusasioissa.