SPR ja Vapepa etsivät lisää auttajia – ilmoittaudu mukaan

0
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Salon paikallistoimikunnan puheenjohtaja somerolainen Merja Koivaara kartoittaa SPR:n pyynnöstä alueen yhdistyksiä ja järjestöjä, löytyisikö niistä väkeä apukäsiksi. Jos korona äityy, niin jeesaus on tarpeen. SPR koordinoi tilannetta sekä kouluttaa ja järjestää apuvoimat paikalle.

Suomen Punainen Risti kutsuu yhdistysväkeä yhteistyöhön. Koronaviruksen myötä avuntarvetta saattaa ilmaantua monilla eri tahoilla. Siihen eivät välttämättä riitä SPR:n omat joukot ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmät. Tarvitaan lisää käsiä ja aivoja.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Suomen Punainen Risti koordinoi järjestöjen ja spontaanien vapaaehtoisten tehtäviä.

SPR:n Varsinais-Suomen valmiuspäällikkö lähetti Vapaaehtoisen pelastupalvelun toimikunnille postia. SPR on pyytänyt koordinoimaan myös muiden järjestöjen vapaaehtoisia.

Somerolainen Merja Koivaara sai myös viestin, sillä hän on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Salon paikallistoimikunnan puheenjohtaja. Koivaara jatkaa talkooviestiä eteenpäin Salon alueella, jonka Vapepaan somerolaisetkin yhdistykset kuuluvat. Hän kartoittaa järjestöjä, jotka voisivat olla mukana, kuten esimerkiksi partio, urheiluseurat, metsästysseurat ja kulttuuriyhdistykset.

– Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on koulutettua ja organisoitua kansalaistoimintaa, joka toimii aina viranomaisten pyynnöstä. Suinpäin ei rynnätä auttamaan johonkin, vaan se tehdään järjestelmällisesti, muistuttaa Koivaara.

– Vielä ei osata arvioida, mitä apu voi olla. Mutta kuvittelisin, että viranomaisten pyynnöstä vaikkapa avustustarvikkeiden lajittelua ja pakkaamista, tavaroiden kanto-apua ja puhelinpäivystystä. Voimme auttaa kuntia ruoan jaossa ja vanhusten ostosten viemisessä, toteaa Koivaara.

Yhdistysväessä on paljon ikäihmisiä, ja yli 70-vuotiaiden pitää pysyä kotona.

– Löytyy sellaisiakin hommia, joita voi tehdä kotona etänä. Vaikka olla keskusteluapuna puhelimen kautta. Terveet voivat auttaa kykynsä mukaan, lohduttaa Koivaara.

– Meille annetaan ohjeet, koulutetaan ja suojataan, muistuttaa Merja Koivaara.

Auttamistehtäviin voi ilmoittautua SPR:n nettisivuilla olevalla kaavakkeella tai osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Salon_seudun_valmius_uudet_ vapaaehtoiset_4344

Lisätietoja löytyy linkistä https://rednet.punainenristi.fi/node/59404

Suomen Punaiselle Ristille on annettu tehtäväksi koordinoida häiriötilanteessa kaikkia sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten tukena toimivia muita vapaaehtoisryhmiä. SPR on tehnyt varautumissopimuksen asiasta Sisäministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Ilmoittautuneet ohjataan paikallisen SPR-osaston tai Vapepa-verkoston hälytysryhmien tueksi. Vapepa on järjestöjen yhteenliittymä, jossa on mukana muun muassa Autoliitto, hakukoirien omistajia, radioamatöörejä ja suunnistajia.