Urheilukentän katsomo on oman aikansa tyypillinen rakennus

0

Someron kaupungin rakennusvalvonta sai Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta, eli Turun museokeskukselta pyytämänsä urheilukentän katsomoa koskevan lausunnon. Sen mukaan katsomo on rakennustavaltaan ja sijoitukseltaan tyypillinen oman aikansa liikuntaympäristöjen rakentamista edustava rakennus.
Lausunnossa todetaan, että katsomo on edelleen ryhdikäs ja vertautuu arkkitehtuuriltaan muihin aikansa katsomorakennuksiin. Pääpiirteittäin se on piirustusten (1961) mukaisessa asussa, mutta jonkin verran muutoksia ilmeessä on tapahtunut, esimerkiksi päätyjen paneloinnin ja julkisivujen materiaalien osalta.
Lausunnossa jatketaan, että katsomo on todennäköisesti yhteisöllisen käyttönsä vuoksi muodostunut merkitykselliseksi lukuisille paikallisille, ja sen korjaaminen käyttöön säilyttäisi urheilukentän rakennetun ympäristön kerroksellisuutta. Katsomon purkaminen olisi valitettavaa erityisesti niiden merkitysten vuoksi, joita paikallisilla asukkailla siihen liittyy.
Maakuntamuseona toimiva Turun museokeskus ei esittänyt katsomon suojelemista 2011 voimaan tulleen asemakaavan muutoksen yhteydessä. Sitä ei pidetty tarpeellisena, sillä muutosaluetta tarkasteltiin kokonaisuutena, jossa tärkeintä oli toimintaedellytysten turvaaminen.
Someron kaupungin tekninen toimi on suunnitellut vuonna 1963 valmistuneen katsomon purkua ja korvaamista kokonaan uudella. Suunnitelma liittyy tulevaan urheilukentän peruskorjaukseen.
– Nyt edetään kuitenkin valtuuston päätöksen mukaan eli hanketta valmistellaan sen mukaisesti. Tuon lausunnon vaikutukset näkyvät sitten varmaan konkreettisemmin myöhemmin, sanoo tekninen johtaja Marko Mäkinen luettuaan vastuumuseon lausunnon.
Seuraavaksi odotellaan hallinto-oikeuden päätöstä aiheesta jätettyyn valitukseen sekä Ely-keskuksen päätöstä katsomon suojeluesityksestä.
– Niiden aikataulut voivat olla sellaiset, jotka taas vaikuttavat valtionavustushakemusten myöntämiseen. Eivätkä nämä seikat ainakaan eilisen Aluehallintoviraston kanssa käydyn keskustelun perusteella tule myötävaikuttamaan avustusten saamista. Eli mutkikkaaksi asia menee kaiken kaikkiaan koko hankkeen toteutumisen osalta, Mäkinen pohtii.