Urheilutien liikennemäärät vähäisiä – ei häiritsevää

0

Urheilutien liikenteestä, erityisesti yöaikaisesta ja häiritsevästäliikenteestäon oltu useasti, jo useamman vuoden aikana yhteydessätekniseen toimeen. Asiaa on käsitelty teknisessälautakunnassa monesti vuodesta 2005 asti.

Tielle on rakennettu kaksi hidastetta, lisätty liikennemerkkejä ja parannettu kevyen liikenteen turvallisuutta. Siellä on muun muassa moottoriajoneuvolla ajo kielletty -merkit ja lisäkilpi sallittu ajo pihoille sekä stop-merkit.

2015 Urheilutien asukkaille oli keskustelutilaisuus, mutta yksittäistä ratkaisuvaihtoehtoa, josta kaikki olisivat olleet yhtä mieltä, ei löydetty.

Yhteydet poliisiin eivät ole asukkaiden mukaan tilannetta muuttaneet. On jopa ehdotettu tieyhteyden katkaisemista. On muistutettu vaikutuksista ympäristöön ja sen asukkaisiin sekä kiinteistöjen arvojen alenemiseen. Toisen hidastetöyssyn on kerrottu haittaavan asumista.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen muistuttaa, että kadun katkaisu vaatisi kaavamuutoksen. Katkaisu myös siirtäisi liikenteen ainoastaan muualle.

Urheilutielle tehtiin liikennemittauksia yhteistyössä Liikenneturvan kanssa kahteen otteeseen helmikuussa ja huhti–toukokuussa 2019. Maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola kertoo, että kumpikin oli kestoltaan toista viikkoa. Niissä laskettiin ajoneuvomäärät ajoneuvotyypeittäin sekä maksimi- ja myös keskinopeudet.

– Mittausten johtopäätöksenä ja tulosten perusteella voidaan todeta, että liikennemäärät yöaikaan arkisin ja viikonloppuisin ovat vähäisiä, eivätkä erityisesti poikkea normaalista katuliikenteestä, Marko Mäkinen huomauttaa.

Mäkinen muistuttaa, että poliisi valvovana viranomaisena ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, myös liikenteen ja liikenneturvallisuuden osalta.

Lautakunta totesi asian loppuun käsitellyksi.

Suhtautuminen hidasteisiin on Jyrki Rinta-Paavolan mukaan Somerolla kaksijakoista. Muualla hidasteita käytetään runsaammin.

– Toiset haluavat hidasteita, toiset eivät. Kolmannet ovat sitä mieltä, ”ettei niitä ainakaan mun talon kohdalle rakenneta”. Se on pattitilanne, mutta hidasteet ovat muutoin oiva keino ottaa vauhtia pois.

– Metsätiellä on neljä hidastetta. Se on pitkä, joten niitä tarvittiin niin monta. Alussa niistä otettiin tänne yhteyttä, mutta ei enää – niihin ollaan totuttu.

Kirjaston kulmalla olevaa kapeaa, niin sanottua tyynyhidastetta hän pitää hyvänä vaihtoehtona raskaalle liikenteelle.

– Tekeillä oleva arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelukilpailu mahdollisesti tuo joitain parannus- ja muutosehdotuksia Someron liikenteeseen. Asioita on ajateltava kokonaisuutena. Jos yhden väylän saa hallintaan, saattaa ongelma siirtyä toiseen.