Vanhemmat ovat tyytyväisiä nykyisiin päivähoito- ja koulupalveluihin

0

Vanhemmat ovat tyytyväisiä Someron tämänhetkiseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen ja kouluoloihin. Se tulee esille huoltajien vastauksista kaupungin kyselyyn, joka lähetettiin kaikille päivähoidossa, esiopetuksessa ja peruskoulussa olevien lasten vanhemmille.

Kun yleistä tyytyväisyyttä kyseltiin, arvosana pyöri 4–4,4 välillä. Korkein mahdollinen arvosana oli 5.

Vanhempia pyydettiin arvioimaan, onko nykyinen päivähoito tai koulu heidän lapselleen sopiva ryhmäkoon ja matkojen suhteen, onnistuuko siellä tasavertaisuus ja sisarusten elo samassa koulussa.

– Vanhemmat ovat varsin tyytyväisiä. Avovastauksissa näki, että päivähoito ja koulut ovat tärkeitä, arvioi sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Vanhempien mielestä kolme tärkeintä asiaa ovat laadukas kasvatus, sopivat ryhmäkoot ja turvalliset matkat. Lähikoulu on tärkeä lasten, perheen ja myös yhteisön vuoksi.

Kyselyssä tiedusteltiin, mitkä asiat mahdollisissa sulkemisissa huolestuttavat, mitkä parantuisivat ja miten perheen arki muuttuisi.

Huolta kannettiin matkan sekä koulu/hoitopäivän pitenemisen vuoksi. Ryhmäkokojen suureneminen ja sitä kautta oppimisen vaikeutuminen mietityttivät.

Huoltajat kertoivat koulun lakkauttamisen vaikuttavan perheen arkeen, mutta myös kyläyhteisöön. Oli myös heitä, jotka arvelivat saattavansa koulun sulkemisen myötä hakeutua muualle asumaan. Koulun lakkauttamisen otaksuttiin vaikuttavan kylien ja koko kaupungin vetovoimaisuuteen.

Somerniemellä moni vanhempi käy pääkaupunkiseudulla töissä. Lapsen kuljettaminen Someron keskustaan päivähoitoon vie aikaa ja lisää ajokilometrejä.

– Onhan se kohtuutonta, jos lapsi pitää ensin kuljettaa päivähoitoon keskustaan, ja sitten lähteä takaisin kohti työpaikkaa, sanoo Mäkelä-Rönnholm.

– Vanhempien antama kritiikki otetaan huomioon palveluja suunniteltaessa. Varhaiskasvatus tulee taata myös kylillä asuville, toteaa sivistysjohtaja.

Kyselyyn vastasi 287 huoltajaa. Kysely liittyy oppimisympäristöselvitykseen eli vastaukset ovat apuna, kun päiväkoti- ja kouluverkkoa suunnitellaan ja valmistellaan.

Sivistysjohtaja lupaa, että huoltajat pääsevät vielä osallistumaan ja vaikuttamaan. Tulossa on keskustelutilaisuus, jossa saa kertoa näkemyksiään. Iltakoulu aiheesta on huhtikuun puolella.

Oppilasennusteiden mukaan syksyyn 2026 mennessä Someron ala- ja yläkouluissa oppilaiden määrä vähenee 849 oppilaasta 641 oppilaaseen. Vähennystä on 208 oppilasta.

Tällä hetkellä kaikissa kouluissa on riittävästi oppilaita, eikä kiirettä nopeisiin ratkaisuihin ole.

– Meillä ei ole tulipalokiire oppimisympäristöselvityksen kanssa. Ratkaisut pitää tehdä huolella. Niitä ei voi tehdä hätiköiden, eivätkä käytännön järjestelyt niin vain onnistuisikaan, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Hän laskee, että päätöksiä tulisi kuitenkin tehdä tämän vuoden puolella.

Someron päiväkoti- ja koulutilannetta selvittänyt ulkopuolinen konsultti on esittänyt, että Somerolle jäisi vain yksi alakoulu, Joensuun koulu. Kirkonmäen, Oinasjärven ja Pitkäjärven alakoulut suljettaisiin, samoin Sammalniityn päiväkoti Pitkäjärvellä. Alakoulujen opetusta tulisi myös Kiiruun kouluun.

Sellaistakin vaihtoehtoa on esitetty, että Pitkäjärven ja Oinasjärven kouluillaolisivat esikoulu ja vain ykkös- ja kakkosluokat. Luokat 3–6 siirtyisivät keskustan kouluihin.