Vuosi 1990: Keskustan koulut pullistelevat – koulutulokkaita tiedossa 124

0

Somero-lehti 13.3.1990

Someron 12 ala-asteen oppilaitoksen ensiluokille ilmoittautui 124 lasta. Koulutulokkaiden ikäluokat ovat vaihdelleet 120:sta 140:een kolmena viime vuotena.

Aloittajista 75 aikoo ryhtyä kuluttamaan koulunpenkkiä keskustaajaman kahdessa opinahjossa, Joensuun ja Kirkonmäen kouluissa. Loput 49 jakautuvat kymmenen muun ala-asteen kesken.

Tasan eivät käy onnen lahjat. Keskustaajaman koulujen seinät pullistelevat oppilaista. Kyläkouluissa ei ole niinkään pulaa tilasta kuin oppilaista.

Yksikään koulu ei jää syksyllä ilman ensiluokkaa. Hirsjärvelle ilmoittautui kaksi, Häntälään kuusi, Joensuuhun 47, Kauraketoon kahdeksan, Keltiäisiin kolme, Kirkonmäelle 28, Lahteen kuusi, Oinasjärvelle kolme, Ollilaan kuusi, Pajulaan kolme, Pitkäjärvelle viisi ja Terttilään seitsemän.

Jos keskustaajaman koulupiirin oppilasmäärä pysyy 75 oppilaassa, he mahtuvat nipin napi kolmeen perusopetusryhmään, joista kaksi aloittaa Joensuun koulussa ja yksi Kirkonmäellä.

Ensimmäisen luokan perusopetusryhmässä saa olla enintään 25 oppilasta. Mikäli keskustaajaman kouluihin tuleekin syksyllä 76 oppilasta, heidät on jaettava neljään opetusryhmään. Joensuun koulun tiloihin pitäisi sijoittaa kolme ja Kirkonmäelle yksi ryhmä.

– Epäilen että lisää oppilaita on tulossa, koulutoimenjohtaja Ari Kontro sanoo.

Jostain syystä monet vanhemmat olivat unohtaneet kouluun ilmoittautumisen tai eivät olleet huomanneet sitä.

Kirkonmäen koulussa ei ole tilaa kuin yhdelle ensiluokalle. Vaikka koulua laajennettiin muutama vuosi sitten, tilat ovat täynnä.

Kolme ensimmäistä luokkaa tietää tilaongelmia Joensuun koululle. Kaikki aineluokat jouduttaisiin ottamaan perusopetusryhmille. Väljempää on luvassa vuoden 1991 syksyllä, jolloin erityiskoulu muuttaa atriumkoulusta vanhaan Joensuun kouluun.

Atriumkoulussa olisi enemmänkin tiloja, mutta ne ovat pääkirjaston käytössä. Koulutoimenjohtajan mielestä kirjastoa ei kannata laajentaa nykyisessä paikassa, vaan etsiä sille tilat muualta.

Maalaisjärjellä ajatellen tuntuisi luontevalta siirtää lähellä naapurikoulupiirejä asuvat oppilaat kyläkouluihin. Onhan Hirsjärven ensimmäinen luokka vain kahden oppilaan vahvuinen ja Pajulaan on tulossa kolme oppilasta.

– Julkistten kulkuyhteyksien puute on ongelma. Piirirajoja ei sitä paitsi saa keinotekoisesti siirtää niin, että oppilaille tulee yli viiden kilometrin matka. Kauimmaiset Hirsjärven oppilaat kulkevat jo yli viiden kilometrin takaa ja Pajulan puolellakin raja on niillä hilkuilla.