Jätehuollon toimintavarmuus tarvitsee kaikkien panosta

0

Koronavirustilanne on koskettanut meitä kaikkia kevään aikana. Se on vaatinut jokaiselta sopeutumista uuteen tilanteeseen. Tämä on koskettanut myös jätehuoltoa, joka on määritelty yhdeksi kriittisistä toimialoista.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on varautunut jätehuollon toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen kaikin mahdollisin tavoin. Toimintakyvyn takaaminen ja palvelujen saatavuus poikkeuksellisena aikana edellyttää kuitenkin sitä, että jätehuollon henkilöstö pysyy terveenä ja toimintakuntoisena.
Suurin osa kohtaamisista ja mahdollisista altistumisista virukselle tapahtuu jätehuollossa jäteasemilla asiointien yhteydessä. LHJ on pitänyt jäteasemat normaalisti auki sekä ammattiautoilijoille että pienasiakkaille. Aikainen kevät ja lisääntynyt vapaa-aika kotona ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että asiointien määrä jäteasemilla ja -keskuksissa on kasvanut pientuojien osalta lähes 40 prosenttia kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.
Toivommekin nyt teiltä kuntalaisilta siivous- ja remonttitöitä tehdessänne malttia ja harkintaa ja että siirtäisitte asiointianne mahdollisuuksien mukaan eteenpäin pahimman koronavirustilanteen yli. Kohtaamisten määrää saadaan näin vähennettyä ja jätehuollon toimintakykyä paremmin varmistettua.
Jos kuitenkin asiointi jäteasemilla on välttämätöntä, kannattaa hyödyntää hiljaisempia aamupäiväaikoja ja toukokuussa käynnistyviä lauantaiaukioloja, jotta kävijäpiikit arki-illoilta saataisiin loivemmaksi. Pyydämme myös kunnioittamaan jäteasemilla työntekijöidemme ja muiden asiakkaidemme turvallisuutta ja huolehtimaan riittävistä suojaetäisyyksistä asioidessanne asemilla.
Muistakaa lajitella jätteet ja käyttää kierrätysmahdollisuuksia. Jos lajittelupisteet ovat tilapäisesti täynnä, säilyttäkää jätteet huolellisesti pakattuna kotona, kunnes lajittelupisteillä on taas tilaa.

Immo Sundholm

toimitusjohtaja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy