Koronavirustestausta lisätään edelleen

0
Tyksin Yhdysvalloista tilaama koronaviruksen analysointia nopeuttava laite. (kuva Ari-Matti Ruuska/TS)

Koronavirustestauksen nopea lisääminen ja laajentaminen Suomessa on tärkeää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa laatiman päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa.
Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa.
Ohjeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysministeriön testausta koskevan strategian mukaisesti torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky sekä jäljittää tehokkaasti tartuntaketjuja ja luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jonka avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja kestoa.
– Testaus on ketju, joka alkaa terveydenhuollossa tehtävästä näytteenotosta. Sen jälkeen näyte tutkitaan laboratoriossa. Tuloksen perusteella sairastuneet voidaan tunnistaa nopeasti, hoitaa eristysolosuhteissa sairaalassa tai kotona sekä estää jatkotartuntoja asettamalla altistuneet karanteeniin, sanoo ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Reilut 4 000 näytettä päivässä

Tällä hetkellä palvelujärjestelmän toimiluvalliset kliinisen mikrobiologian laboratoriot pystyvät tutkimaan virustartunnan tunnistamiseen soveltuvalla PCR-tekniikalla jo yli 4 000 näytettä päivässä.
Tavoite on edelleen kasvattaa jokaisen sairaanhoitopiirin ja keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden näytteenotto-, testaus- ja tartunnanjäljittämiskapasiteettia.
Yksityisten terveyspalveluiden tuottajien tulee tukea tätä toimintaa.

Someron tilanne ennallaan

Someron kaupungin tiedotteen mukaan Somerolla ei tietoon ole tullut uusia todettuja koronavirukselle sairastuneita tapauksia tai altistuneita. Tiedossa on alle 10 tartuntaa ja useita altistuneita.