Perheille kouluruoka-apua osto-oikeutena ruokakaupoista tai lounaspaikoista

0
Osto-oikeussummalla saa hankkia vain ruokatarvikkeita.

Someron kaupunki helpottaa perheitä etäopetuksen aikana kouluruokailussa ja siitä koituvissa kustannuksissa.

Kaupunginhallitus päätti, että Somerolla otetaan käyttöön niin sanottu osto-oikeusmalli. Huoltaja saa valita paikan, josta koulupäivän ruoka-tarvikkeet tai ruoan hankkii, joko somerolaisista elintarvikeliikkeistä tai lounaspaikoista.

Loppukeväänä käytettävä summa on 40 euroa peruskoulun oppilasta kohden. Kaupasta voi ostaa ainoastaan ruokatarvikkeita. Ruokakaupoista tarvikkeet pitää hankkia 40 euron kertaostona, lounaispaikkojen kanssa sovitaan erikseen, miten summa jyvitetään.

huoltajia on lähestytty kyselyin, ketkä haluavat hyödyntää vapaaehtoista ja omaehtoista palvelua ja mistä kaupasta tai ruokapaikasta kukin aikoo hankkia raaka-aineet tai ruoan.

Kaupunki huolehtii valittuihin ruokakauppoihin ja -paikkoihin huoltajien nimilistat. Kassalla summa hyvitetään.

osto-oikeuksien piti alkaa tällä viikolla. Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm laskee, että uusi malli otetaan käyttöön täydellä teholla ensi viikosta lähtien.

Malli on voimassa 13.5. saakka, tai mahdollisesti toukokuun loppuun, mikäli valtioneuvosto päättää jatkaa poikkeusjärjestelyjä perusopetuksessa.

Somerolla on etäopetuksessa noin 800 oppilasta, joten kustannukset kevään osalta ovat noin 32 000 euroa. Summa vastaa kouluruokailussa noin 30 koulupäivän raaka-ainekustannuksia.