Pyörätien jatkeet poistuvat paikoista, joissa sitä risteävä ajorata ei ole väistövelvollinen

0
Pyöräkaistan merkki.

Teksti Armas Töykkälä

Autoliiton Salon osasto järjesti Somerolla tieliikennelaki-infon, jossa käsiteltiin kesäkuun alusta voimaantulevan uuden tieliikennelain muutoksia. Yksi lakiuudistuksen tavoitteista on parantaa liikenneturvallisuutta. Laki selkeyttää erityisesti polkupyöräilijöihin kohdistuvia tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä.

Väistämisvelvollisuus pyörätien tienylityspaikassa.

Uudesta laista kertoi liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen , joka aloitti perkaamalla polkupyörään liittyviä pykäliä. Polkupyörä on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoksi, mutta melko harva pyöräilijä on asiasta tietoinen. Jotkut jopa olettavat olevansa suojatiellä etuajo-oikeutettuja.
– Polkupyörä on siitä hankala, että vaikka se on ajoneuvo, niin kuka tahansa saa ajaa sitä. Polkupyörän kuljettamiseen ei tarvita ajo-oikeutta, ja suuri osa pyöräilijöistä on lapsia ja vanhuksia. Pyöräilijällä ei ole suojatietä.
Moottoriajoneuvo on ajoradalla väistämisvelvollinen polkupyörään nähden vain kääntyessään pyörätien jatkeelle tai silloin kun väistämisvelvollisuus on osoitettu kärkikolmiolla tai stop-merkillä. Uusi laki velvoittaa tienpitäjän poistamaan kahden vuoden siirtymäaikana pyörätien jatkeet paikoista, joissa väistövelvollisuutta ei ole.
Laissa on kuitenkin esitelty uusi liikennemerkki, joka muistuttaa tuttua suojatiemerkkiä, mutta siinä on polkupyörän kuva. Merkki ei silti tarkoita sitä, että katukuvaan alkaisi ilmestyä polkupyörille tarkoitettuja suojateitä.
– Uudella väistämisvelvollisuus pyörätien tienylityspaikassa -merkillä voidaan merkitä väistövelvollisuus polkupyöräilijöitä kohtaan, mutta se tulee aina rakenteellisesti korotetulle pyörätien jatkeelle. Ei koskaan samaan tasoon moottoriajoneuvoliikenteen kanssa, Heiskanen painottaa.
Someron Helsingintiellä sattui tänä keväänä polkupyöräilijän ja auton yhteentörmäys, jossa polkupyöräilijä loukkaantui ajorataa risteävällä suojatiellä. Polkupyörällä saa uuden lain voimaantultua ylittää suojatien ajamalla, mutta samojen sääntöjen puitteissa kuin moottoriajoneuvokin, eli noudattaen erityistä varovaisuutta ja antaen jalankulkijoille esteettömän kulun.

Nykyisiä ja niiden tilalle tulevia uusittuja liikennemerkkejä.

Muita uudistuksia ovat pyöräkaistamerkki ja pyöräkatu. Pyöräkadulla saa ajaa moottoriajoneuvolla, mutta pyörälle on annettava esteetön kulku. Polkupyörällä saa myös jatkossa ajaa yksisuuntaista katua molempiin suuntiin, mikäli se on osoitettu lisäkilvellä. Matkustajien kuljettaminen polkupyörällä tulee sallituksi kaikenikäisille, kunhan matkustajalle on ajoneuvossa istumapaikka.
Moottoriajoneuvoja koskevia uudistuksia on esimerkiksi lupa pysäköidä nokka väärään suuntaan. Tapio Heiskanen kertoo, että käytäntö on ollut esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, eikä sen ole todettu aiheuttavan ongelmia. Hän tosin lisää, että vilkasliikenteisillä kaduilla liikkeelle lähteminen voi olla hankalaa tien vasemmalta puolelta.
Uusi laki mahdollistaa myös sen, että autoilija voi useampikaistaiselle tielle kääntyessään valita vapaasti, mille kaistalle kääntyy risteyksestä, mutta se täytyy tehdä muu liikenne huomioiden.
Keltainen, ohituskieltoa merkitsevä väri tiemerkinnöistä poistuu siirtymäajan jälkeen. Muutos johtuu eurooppalaisesta yhdenmukaistuksesta. Toisaalta se on aiheuttanut julkisessa keskustelussa huolta, tuleeko kaistamerkintöjen havaittavuus uudistuksen myötä heikentymään.
Lakiuudistuksen yhteydessä jo käytössä olevia liikennemerkkejä uudistetaan. Merkeissä esiintyvistä ihmishahmoista ja ajoneuvoista, kuten polkupyöristä tulee selkeämpiä, ja niissä on vähemmän yksityiskohtia.

Kokonaan uusia liikennemerkkejä: kauriseläinvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen eli niin sanottu vetoketjuperiaate, jalankulun, pyöräilyn ja mopoilun kielto sekä pyöräkaista.