Sivistyslautakunta ehdottaa: Perheille kouluruoka-apua osto-oikeutena ruokakaupoista tai lounaspaikoista

0
Sivistyslautakunta esittää, että ruoka-avun euromääräinen suuruus olisi 40 euroa yhtä etäopetuksessa kotona opiskelevaa lasta kohden.

Someron kaupunki on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja, miten avittaa perheitä etäopetuksen aikana kouluruokailussa ja siitä koituvissa kustannuksissa.

Sivistyslautakunta ehdottaa, että Somerolla otettaisiin käyttöön niin sanottu osto-oikeusmalli. Huoltaja saisi valita paikan, josta ruoka-tarvikkeet tai ruoan hankkii, joko somerolaisista elintarvikeliikkeistä tai lounaspaikoista.

– Summaksi on kaavailtu 40 euroa oppilasta kohden loppukevääksi. Etäopetuksessa on noin 800 oppilasta, joten kustannukset kevään osalta olisivat noin 32 000 euroa. Summa vastaa kouluruokailussa noin 30 koulupäivän raaka-ainekustannuksia, kertoo sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Malli olisi voimassa 13.5. saakka, tai mahdollisesti toukokuun loppuun, mikäli valtioneuvosto päättää jatkaa poikkeusjärjestelyjä perusopetuksessa.

Sivistysjohtaja laskee, että osto-oikeusmalli voitaisiin ottaa käyttöön pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Käyttöönotto vaatii kaupunginhallituksen päätöksen. Kaupunginhallituksella on seuraava kokous tiistaina 14.4.

Tuon päätöksen jälkeen huoltajia aletaan lähestyä kyselyin, ketkä haluavat hyödyntää vapaaehtoista ja omaehtoista palvelua sekä miten sen jälkeen edetään.

Somerolaiset elintarvikeliikkeet ovat valmiit yhteistyöhön, lounaspaikoilta ei ole vielä ehditty tiedusteluja tehdä.