Somero myy ja purkaa vuokra-asuntojaan

0
Etualan Evertintie 8, niin kutsutuista Oraksen kerrostaloista, myytiin syksyllä. Ostaja korjaa sen täysin uusiksi, vain kuoret jäävät jäljelle vanhasta. Seuraava myyntikohde on optiolistalla oleva Evertintie 10:n kerrostalo (punaiset parvekkeet).

Someron kaupungilla on iso tarve vähentää omistamiensa vuokra-asuntojen määrää. Kiinteistöosakeyhtiö Somerasunnoilla on 208 asuinhuoneistoa, ja niiden käyttöaste on ollut 75–80 prosenttia.

Tällä hetkellä prosentti on 80, mikä on kaupunginjohtaja Sami Suikkasen mukaan ehdottomasti liian matala.

– Jotakin on pakko tehdä, että vuokrausprosentti asettuisi selkeästi korkeammalle tasolle. Toimenpiteitä tarvitaan, että yhtiön talous saadaan tasapainoon, Suikkanen sanoo.

Viime vuonna Somerasunnot teki tappiota 56 000 euroa.

Iso määrä tyhjillään olevia vuokrahuoneistoja aiheuttaa sen, että vuokrista jää saamatta viidennes, jopa enemmän. Kiinteistönpidosta aiheutuvat kulut eivät silti laske samassa määrin.

– Kiinteistöjen ympäristöjen ja pihojen hoito maksavat saman verran kuin siinä tilanteessa, että kaikki asunnot ovat vuokrattu. Myös lämmityskulut kustantavat saman verran, sillä ei tyhjiä huoneistoja voi kylmilleen laittaa, Somerasuntojen toimitusjohtaja Jari Kauppi muistuttaa.

Tämän vuoksi Somerasunnot ja Someron kaupunki aikovat pistää jopa 39 vuokrahuoneistoa purkuun taikka myyntiin. Näillä toimenpiteillä saataisiin myyntituloja ja vähennettäisiin korjausvelkaa.

Toteutuessaan toimet antaisivat myyntituloja. Samalla vähennettäisiin korjausvelkaa arviolta 716 000 euroa. Arvion antoi Somerasunnot kaupunginhallitukselle. Yhtiön mukaan käyttötalous on rakennusten purkamisilla ja myynneillä vuositasolla saatavissa positiiviseksi.

Myyntien ja purkamisten avulla Kiinteistö Oy Somerasunnot jatkaa toimia kaupungin vuokra-asuntokannan talouden tervehdyttämiseksi.

Purettavia kiinteistö on kaikkiaan kolme. Purkamisia perustellaan sillä, että kohteet ovat vanhoja ja heikkokuntoisia. Kaupunginhallitus päätti kahden kohteen purkamisesta viime kokouksessaan. Kolmas oli vanhempaa perua, mutta toteutuu jo lähiaikoina.

———————————–

Evertintieltä saadut kokemukset myynnistä ovat rohkaisevia

Koronan taittuminen otettava myynti- ja purkusuunnitelmissa huomioon:

Sauli Kaipainen
Kiinteistöosakeyhtiö Somerasunnot purkaa osoitteessa Rajatie 6 sijaitsevan, 1970 rakennetun rivitalon. Talon kuudesta huoneistosta viimeinen tyhjeni tammikuussa. Vuokralainen sai uuden asunnon kaupungin vuokratalosta.

Rajatien rivitalon purku alkaa lähiaikoina. Kuusi huoneistoa käsittävä talo on rakennettu 1970. Kuva Sauli Kaipainen.

Yhtiö ilmoitti purkusuunnitelmastaan kaupunginhallitukselle viime keväänä. Purku-urakan kilpailutuksen voitti Maanrakennusliike Markku Malin.

Purkuaikataulusta on Somerasuntojen toimitusjohtaja Jari Kaupin mukaan tarkoitus sopia lähipäivinä. Kustannukset ovat 36 000 euroa, joihin haetaan ARA:n purkuavustusta.

– Kohteessa suunniteltiin tehtäväksi erilaisten turva- ja pelastuslaitteiden testausta. Nyt kun purku toteutuukin, testaustoimintaa voidaan harkita mahdollisesti muissa tulevissa purkukohteissa, Kauppi toteaa.

Kaksi uutta purkupäätöksen saanutta

Kaupunginhallitus päätti kahden muunkin kohteen purkamisesta. Jari Kauppi huomauttaa, että purkuaikataulujen suhteen otetaan huomioon koronan leviämisen vaikutukset.

– Joensuuntie 49:ssa sijaitseva rivitalo sekä Härkäpolku 4:ssä oleva pienkerrostalo ovat kumpikin huonossa kunnossa. Realistisin vaihtoehto on niiden purkaminen. Tarvittaessa tilalle voidaan jossain vaiheessa myöhemmin tehdä uudisrakennus.

Joensuuntie 49 on päätetty purkukohteeksi. Rauhallisella paikalla sijaitseva rivitalo on rakennettu 1955. Kuva Sauli Kaipainen.

Joensuuntie 49:n rivitalo sijaitsee vesihuollon ja lämpöyhtiön sekä Elixin rauhallisella ja kauniilla ”takapihalla”. Talo on rakennettu 1955.

– Siinä on neljä vuokrahuoneistoa sekä kaksi pientä toimistohuonetta päädyssä. Asunnoista kaksi on parhaillaan tyhjänä ja yksi vuokralainen on muuttamassa piakkoin pois. Eli vain yksi on jäämässä, isännöitsijä Senja Haapala selvittää talon tilannetta.

Härkäpolku 4:ssä sijaitseva pienkerrostalo tunnetaan nimellä ”Kilpelän talo”. Se on rakennettu 1958 ja jäi sijainniltaan syrjään, kun Somerolle rakennettiin rinnakkaistietä ja Hämeen Härkätien linjaus muuttui nykyiseen uomaansa. Kuva Sauli Kaipainen.

Niin kutsuttu ”Kilpelän talo” on kellertäväksi rapattu pienkerrostalo K-Raudan takana. Nykyisen Härkäpolun, silloisen Härkätien varteen se rakennettiin ennen tiemuutoksia 1958. Kohteessa on neljä huoneistoa, joissa kolmessa on parhaillaan vuokralaiset.

Näiden kahden talon asukkaat on mahdollista siirtää muihin kaupungin tai kiinteistöyhtiön asuntoihin.

Myytävää riittää kolmessa paikassa

Myytävien kohteiden listalta on jo käynnistetty Kalevintien niin sanotun ”Metsurien talon” kauppaaminen. Kyseinen rivitalo on kaupunginjohtaja Sami Suikkasen mukaan siten ”myyntilistan ensimmäinen”. Myynnistä saatavat rahat on tarkoitus ohjata tukena Somerasunnoille.

”Metsurien taloksi” kutsuttu rivitalo Kalevintieltä tulee myyntiin kokonaisena, elleivät myyntitoimet vuokrahuoneisto kerrallaan johda tuloksiin. Talo on rakennettu 1976.

– Myyntitoimet eivät vielä ole johtaneet kauppoihin. Ellei talon asuntoja saada kaupaksi yksittäin, laitetaan koko talo myyntiin kerralla, Suikkanen toteaa.

Kalevintien rivitalo on rakennettu 1976. Kahdeksasta asunnosta puolet on parhaillaan vuokralla.

Hirvitie 9:ssä on kolmen rivitalon muodostama kokonaisuus, joka Suikkasen listalla on myyntikohteena heti kakkosena. Tiilitalot on rakennettu 1988, ja ovat siten hyväkuntoisia. Yhteensä 10:stä huoneistosta 7 on vuokralla, 3 on tyhjillään. Tarkoitus on myydä ne tänä vuonna omistusasunnoiksi avoimella tarjouskilpailulla. Koronan kuriin saaminen otetaan kuitenkin suunnitelmassa huomioon.

Hirvitie 9:ssä on kolmen rivitalon kokonaisuus, joka on myyntilistan kärkipäässä. 1988 rakennettujen talojen voidaan olettaa olevan hyväkuntoisia.

Kohteen myynti olisi samantyyppinen, kuin Evertintie 8:n kerrostalo viime syksynä. Somerasunnot myi tarjouskilpailun jälkeen koko kerrostalon Salon Hallitilat Oy:lle, jonka takaa löytyy Muurlassa asuva yrittäjä Matti Kakko.

Tarjouksia tuli peräti kolme kappaletta, mikä on omiaan rohkaisemaan kaupunkia nykyisissä myyntiaikeissa. Kohteen myyntihinta oli 187 000 euroa. Kakko korjaa talo parhaillaan omana urakkanaan. Mukana on useita somerolaisia aliurakoitsijoita.

– Kaikki tehdään uusiksi 100-prosenttisesti. Vain runko jää. Remontti etenee ja aika pitkälle alkaa olla valmista, Matti Kakko kommentoi.

Kolmantena Somerasuntojen terveytystoimena on optio, joka mahdollistaa Evertintie 10:ssä sijaitsevan kerrostalon myymisen. Sekin on niin kutsuttuja ”Oraksen kerrostaloja” ja rakennettu vuotta myöhemmin kuin jo myyty talo, joka on vuodelta 1968.

Tässäkin kohteessa on 15 huoneistoa. Pois myyty talo oli vaaleansinisillä peltiosilla, tämä punaisilla.

Optiota hyödynnetään, mikäli muut suunnitellut toimenpiteet eivät vielä riittävästi nosta vuokrausastetta, taikka optio muutoin edistää merkittävästi muiden suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista. Mahdollinen myynti toteutettaisiin 2020–2021.

Nykytilanteeseen verrattuna Rajatien ja Hirvitien rivitalojen sekä Evertintie 10:n myynnin toteutuminen kääntäisi Somerasuntojen käyttötalouden vuositasolla positiiviseksi. Se vähentäisi tulevaisuuden korjausvelkaa noin 716 000 euroa ja antaisi pääomia kiinteistökannan kehittämiseen myynnistä saatavan euromäärän verran.

Somerasuntojen ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti, että kaupunki purkaa osoitteissa Joensuuntie 49 ja Härkäpolku 4 sijaitsevat omistamansa kerrostalon ja rivitalon, joissa on yhteensä kahdeksan asuntoa.

Ryhmäasuminen Jänistielle pohdinnassa

Koy Somerasunnot on käynyt keskusteluja myös kaupungin perusturvatoimialan kanssa Jänistiellä sijaitsevien rivitalokohteiden mahdollisesta muuttamisesta ryhmäasumiseen. Samassa yhteydessä asuntojen laajempi tekninen saneeraus nykypäivän tasoon olisi perustellumpaa.

Viime vuosina kaupunki on pyrkinyt kohentamaan kaupungin vuokra-asuntojen tasoa.

– Rahoituksellisesti peruskunnostukset ovat olleet samalla tasolla viimeiset pari vuotta. Nämäkin toimet ovat lisänneet Somerasuntojen menoja, kaupunginjohtaja Suikkanen pohtii.

——————————–

Kaupungin vuokra-asunnot:

vuokra-asuntoja, joihin Someron asuntotoimistossa valitaan asukkaat, on kaikkiaan 391 kpl

asunnoista Kiinteistö Oy Somerasuntojen omistuksessa on 208 kpl

Kiinteistö Oy Someron Törmä omistaa 8 kpl

Someron Vanhaintuki ry 40 kpl

suoraan Someron kaupungin omistamia on 135 kpl

asuntokantaan kuuluu sekä rivi- että kerrostaloja

vuokrat vaihtelevat koon, iän ja varustetason perusteella