Vuonna 2010: Someron kyläsuunnitelmat kelpaavat malliksi muille

0
Anne Heinon pesti kyläsuunnitelma -hankkeen vetäjänä päättyy. Hänen kädessään on Tul kyllään!!! -julkaisu, jossa somerolaiset esittelevät kyliään. Kansikuva on Heikki Paakkasen käsialaa.

Somero-lehti 30.4.2010

Teksti ja kuva Salli Lehtinen

Liitoskuntien kylät ovat erityisen kiinnostuneita. Päätöksenteko on siirtynyt kauas. Kylät haluavat kehittää yhteistoimintaansa, ettei lähidemokratia karkaa niiden käsistä.
Kyläkouluja lopetetaan ympäri Suomea. Huoli kyläkoulujen kohtalosta antoi Somerollakin vauhtia kylien aktivoinnille hankkeen kautta.
Somerolla on yli 50 kylää. Pienimmissä on vain pari asukasta. Kyläsuunnitelmia saatiin aikaan kymmenen. Niistä osa kattaa useamman kylän.
Hankkeen päätökseksi syntyi paljolti talkoovoimin Tul kyllään!!! -esite, jossa kylien asukkaat esittelevät alueensa luontoa, palveluja ja erityispiirteitä. Takakannessa on tiedot kylien yhteyshenkilöistä. Kyläsuunnitelmat ja yhteystiedot löytyvät myös kaupungin nettisivuilta.
Esitteen 3 000 kappaleen painos uhkaa huveta käsistä. Anne Heino pitää julkaisua hyvänä käsikassarana Someron imagonkohottajillekin.

Nyt kehittäminen vasta alkaa

Kyläsuunnitelmat eivät ole päätepiste, vaan alku kylien kehittämiselle.
– Nyt suunnitelmat täytyy toteuttaa ja tehdä, mitä on sovittu, hankevetäjän tehtävät tämän viikon jälkeen lopettava Anne Heino toteaa.
– Vireillä on suunnitelma matkailuhankkeesta kyläsuunnitelmien jatkoksi. Jätevesineuvonnasta on suuri tarve kylissä. Toivottavasti hanke saadaan aikaan.
Someron kaupunki ei ole valmis palkkaamaan kyläasiamiestä. Kehittämispäällikkö Taija Ranta jatkaa kylien neuvottelukunnan kokoonkutsujana.
Anne Heinon tulevaisuuden toive on, että Somerolle laaditaan kyläohjelma kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kylien edustajien yhteisvoimin. Se takaisi, että kyliä ei unohdettaisi.

Kylät esittäytyvät Somerniemellä

Somerniemellä pidetään Suviheinäviikolla kyläpäivä, jossa kylät esittäytyvät, tonttitarjonta esitellään ja yhdyshenkilöistä tiedotetaan.
Kyläsuunnitelmien teossa virkistyneet kylät virittelevät omia toimintojaan, kuten kylätapahtumia.
Jokivarsikumppaneilla on koordinointihanke, josta kylät voivat hakea rahoitusta kylätalojensa pienremontteihin ja kylätapahtumien uusiin tuuliin aiempaa kevyemmällä byrokratialla.
Kylätapahtumaan on mahdollista hakea 1 000–10 000 euron leader-rahoitus, joka kattaa 90 prosenttia kuluista. Kylätalojen pienremontteihin on saatavilla 700–5 000 euron tuki. Se kattaa 75 prosenttia kustannuksista.