Yksinyrittäjien toimintatuen haku alkoi – potista riittää 2 000 euron tukia 262 somerolaisyrittäjälle

0
Kehittämisasiantuntija Antti Leino päättää tuista Someron osalta.

Yksinyrittäjän on mahdollista hakea 2 000 euron toimintatukea koronavirustilanteessa kunnan kautta. Sähköinen haku on avautunut Someron kaupungin nettisivuille.

Työ- ja elinkeinoministeriön koronapandemian takia valmistelema yksinyrittäjätuki on kokonaisuudessaan 250 miljoonaa euroa. Someron osuus noin 525 000 euroa. Näin ollen tuesta riittäisi noin 262 yritykselle. Tilastojen mukaan Somerolla on 421 tukeen oikeutettua yksinyrittäjää.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo, että 2 000 euron kertaluontoisen tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian vuoksi 16. maaliskuuta jälkeen.

– Toiminnan on pitänyt olla elinkelpoista ennen sitä. Eli yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset jatkossa kannattavaan liiketoimintaan, selvittää Suikkanen.

Kaupunginhallitus teki linjauksen, että tästä tuesta Somerolla virkansa puolesta päättää kehittämisasiantuntija Antti Leino. Hakemusten käsittelyssä saattaa olla ruuhkaa, vaikka tukea on mahdollisuus hakea alkusyksyyn saakka.

Tuki myönnetään yksinyrittäjän yritystoiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yrittäjän tulee olla päätoiminen. Sitä hän on, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

yrityksessä tulee olla vain yksi yrittäjä, eikä hänen palveluksessaan ole työntekijöitä.

Yrityksellä on merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema yhteiskunnassa vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Yritys ei ole ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä eikä yrityksellä ole verovelkaa.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Yksinyrittäjän toimintatuki

 • 2 000 euron suuruinen valtiontuki
 • Tarkoitettu yritystoiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen, lukuun ottamatta yrittäjän palkkoja
 • Myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen, esimerkiksi yritystoimintaan hankittavien tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja toimistomenojen, kattamiseen
 • Kertaluontoinen ja määräaikainen
 • Voidaan maksaa 16.3.–31.8. välillä aiheutuneisiin kustannuksiin
 • Tuki ja työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa: yrittäjä voi hakea kumpaakin edellä mainittua tukea

Tuen haku

 • Sähköisellä lomakkeella, johon ainakin seuraavat tiedot:
 • Hakijan perustiedot ja yritystoiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten avustus käytetään)
 • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 /viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Verovelkatodistus