Hallinto-oikeus tuomitsi viemärialueen laajennuksen laittomaksi

0

Turun hallinto-oikeus kumosi valtuuston viime keväisen päätöksen Someron Vesihuollon toiminta-alueen laajentamisesta. Päätöksessä kasvatettiin aluetta, jolle vesihuollon viemäriä laajennetaan ulottuvaksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiessaan Pia Maavirta (kok.) on hallinto-oikeuden mukaan ollut esteellinen asiasta päätettäessä. Maavirta toimi vesihuollon rajauksista päätettäessä puheenjohtajana, sillä hallituksen puheenjohtaja Tero Pirttilä (kesk.) oli Someron Vesihuollon hallituksen jäsenenä esteellinen.

Pia Maavirran puolison omistama kiinteistö ja koti sijaitsee Rautelassa alueella, jonne jo suunniteltu paineviemäri on kaavailtu päättyväksi, juuri Maavirran omistaman kiinteistön kohdalle. Kiinteistö sijaitsee rajan tuntumassa laajennusalueen ulkopuolella.

Kaupunginhallitus ja Maavirta toteavat lausunnoissaan, ettei Maavirta ole osallistunut asian valmisteluun. Hallinto-oikeus katsoo silti, että luottamus Maavirran puolueettomuuteen on vaarantunut hallintolaissa tarkoitetusta muusta erityisestä syystä, sillä valmistelun kuluessa vähennettiin viemärialueelle ensin lisättäväksi suunniteltuja alueita.

Hallinto-oikeus huomauttaa , että toiminta-alueen hyväksymistä ei ole ilmoitettu, kuten kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, lehti-ilmoituksena. Valtuuston päätökset ovat nähtävinä kaupungin ilmoitustaululla, mutta kaupungintalo on ollut suljettuna lähes koko valitusajan. Valtuuston vahvistamien karttojen päiväys on 12.3.2018.

Toiminta-alueen hyväk-symiselle ei ole ollut edellytyksiä, sillä toiminta-alueet on vahvistettu ilman tarvittavia selvityksiä. Valmisteluvaiheessa tekninen lautakunta on vaatinut aluksi lakiin perustuvia kustannusvertailulaskelmia tai -selvityksiä, mutta lautakunta on kuitenkin lopuksi tehnyt virheellisesti päätöksen puutteellisilla tiedoilla.

Lausunnossaan Ely-keskus on vaatinut kaikkien taajama-alueiden ottamista viemäröitäviin alueisiin. Valtuuston päätös kesäkuussa 2018 asettaa Someron pohjavesialueilla sijaitsevat kiinteistöt eriarvoiseen asemaan, eivätkä asioiden ristiriitaiset perustelut täytä hallintolain vaatimuksia. Valtuuston päätös rikkoo vesihuoltolain vaatimusta, ja päätös on Ely-keskuksen lausunnon vastainen.

Yleisötilaisuudessa marraskuussa 2017 kerrottiin, ettäRautelan suunnan viemäri toteutetaan paineviemärinärakennettavaksi aiotun, uuden kevyen liikenteen väylän alle. Hallinto-oikeus huomauttaa, että hankkeen toteutustapa on siis jo suunniteltu. Kustannusarviota viemäriliittymistäei kuitenkaan ole annettu.

Rautelan alueen paineviemäröinnin suunnittelu kevyen liikenteen väylän yhteyteen tulee aiheuttamaan kohtuuttomat liittymiskustannukset Tähtisten kiinteistölle. Valtuuston päätöksestä valittivat Aino ja Heikki Tähtinen.

Hallinto-oikeus muistuttaa, että alueen kunnallistekniikan rakentamisen tulisi perustua asemakaavoituksen perusteella huolellisesti suunniteltuun kunnallistekniikan rakentamiseen, jossa kuntalaisilla olisi paremmat osallistumismahdollisuudet.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluepäätökseen sisältyvät laajennusalueet lisäävät yhteensä aiempaa toiminta-aluetta merkittävästi, noin 36 prosenttia.