Lounea sai poikkeamisluvan Pappilankylän mastolle

0

Ympäristölautakunta on myöntänyt Lounea Palvelut Oy:lle poikkeamisluvan asemakaavaan tietoliikenneverkon maston pystyttämistä varten. Paikka on Tervaskannon läheisyydessä terveyskeskuksen mäellä.

Aiemmin julkisuudessa esillä olleista tiedoista poiketen masto on harustamaton ja rakenteeltaan siro. Maston korkeus on 36 metriä. Poikkeamisluvan sai myös 10 neliön kokoinen laitetilarakennus maston juurelle.

Alueen asemakaava on 1970–80-luvuilta, jolloin ei vielä ollut näkyvissä minkäänlaisia tarpeita matkaviestimien tukiasemille.

Masto on tarkoitettu matkapuhelintukiasemille kaikkien operaattorien käyttöön. Alueelle ei ole suunnitteilla muita mastoja. Masto ei myöskään estä mahdollista lisärakentamista tk:n mäellä.

Kun poikkeamislupa saa lainvoiman, mastolle voi hakea rakennuslupaa. Projektipäällikkö Mika Pulkkinen Lounea Palveluista toteaa, että lupaa on tarkoitus hakea heti kun muut luvat ovat lainvoimaiset.

– Tarve mastolle on selkeä. Tällä hetkellä antennit on sijoitettu terveyskeskuksen savupiipun kylkiin. Siihen tarkoitukseen piippua ei ole alunperin tarkoitettu.

– Antenneille on tulossa myös lisää tarvetta, sillä uudemman tekniikan myötä antennien koko kasvaa. Piippu ei mahdollisesti lisärasitusta kestäisi, Mika Pulkkinen listaa syitä maston rakentamiseen.

Naapurien kuulemisen yhteydessä hankkeesta jätettiin yksi muistutus. Siinä tuodaan esille huolta kiinteistöjen arvon alenemisesta sekä säteilyturvallisuudesta ja terveyshaitoista.

Rakennustarkastaja Juha Kopra huomauttaa, että antenneja on kyseisellä alueella ollut ennenkin.

– Uuden maston myötä ne siirtyvät jopa nykyistä kauemmas ihmisistä, pois terveyskeskuksen rakenteista. Tietoliikenneverkkojen tarve on iso, ja maston pitää sijaita siellä, missä ovat käyttäjät.

– Terveysvaikutukset on tutkittu tarkoin ja samoja antenneja on siellä jo olemassa. Tietoliikenneverkot mahdollistavat myös etätöiden teon ja esimerkiksi videoneuvottelut, Juha Kopra arvioi.

Lautakunta muistuttaa, että väestöaltistuksen raja-arvot sekä toimenpidetasot sähkömagneettisille kentille on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa. Vastuu raja-arvojen noudattamisesta on matkaviestin-operaattoreilla.

Säteilyturvakeskus (STUK) seuraa aktiivisesti operaattorien toimintaa ja puuttuu tarvittaessa siihen. Tukiasemissa käytetään yleisesti hyväksyttyä tekniikkaa, jolle on asetettu sallitut raja-arvot. Operaattorit ovat velvollisia niitä noudattamaan.

Uuteen mastoon sijoittuvat Elisan ja Dna:n antennikeilat. Telialla olisi tarve päästä keskustaan, sillä nykyinen antenni Palman suunnassa tarjoaa kehnot yhteydet muun muassa Pappilankylän puolelle keskustaa sekä Okkerin alueelle.

Projektipäällikkö Mika Pulkkinen kertoo, että yhteydet ovat paranemassa myös muualla Somerolla.

– Viime viikolla jätin rakennuslupahakemuksen Somerniemelle, noin 600–700 metrin päähän kesätorista sijoitettavalle tieliikennemastolle. Tällä hetkellä verkkojen toiminnassa on huomattavia heikkouksia muun muassa suositulla ja aktiivisesti toimivalla kesätorilla.

– Etenkin maksupäätteiden toiminnassa on ollut häiriöitä. Masto voisi olla pystyssä ehkä jo parin kuukauden kuluttua rakennusluvan myöntämisestä, Pulkkinen arvioi.