Suomalaisista jopa 70 prosenttia on kiinnostunut maalle muuttamisesta. Asia selviää ASV Arctic Smart Villagen markkinatutkimuksesta. Suurinta kiinnostus on 35–44-vuotiaissa perheellisissä ja 40 000–80 000 euroa vuodessa ansaitsevilla.

Asuinpaikan ei tarvitse sijaita lähellä isoja kaupunkeja. Rauhallisuus, luonnonläheisyys ja turvallisuus ovat yleisimmät asiat, jota ihmiset kaipaavat asuinpaikalta. Työpaikan läheisyys on tärkeä asia, mutta etätyöt ovat nykyaikaa.

Ruokakaupan halutaan sijaitsevan alle viiden kilometrin etäisyydellä kodista. Kirjaston ja peruskoulun läheisyyttä pidetään myös jokseenkin tärkeänä.

Tässä on saumat Somerolle, jossa palvelut ovat huippuluokkaa tutkimustenkin perusteella. Brändi- ja kilpailija-analyysin mukaan millään muulla verrokkikunnalla ei ole yhtä monipuolista yksityistä tai julkista palvelutarjontaa, yrityskantaa ja harrastusmahdollisuuksia.

Haastetta riittää, miten saada Someron mainiot asiat maallemuuttoa harkitsevien tietoon.