Miksi Somerniemen Kesätori ei aukea?

0

Somerniemen Kesätorin avaamisesta on kyselty paljon ja ihmetelty, miksi tori ei ole auki kuten muut torit.
– Somerniemen Kesätori ei ole varsinainen tori, vaan poliisi katsoo tilaisuuden tapahtumaksi. Näin toria koskevat hallituksen asettamat kokoontumisrajoitukset eli paikalla saa olla kerralla korkeintaan 500 ihmistä, vastaa Somerniemi-Seuran puheenjohtaja Lauri Linnilä .
– Kun torikauppiaita on normaalisti paikalla lähes 200, tämä tarkoittaa että asiakkaita torilla saisi olla kerrallaan vain 300 henkilöä. Koska Kesätori ei ole suljettu alue, on kävijämäärän rajaaminen mahdotonta. Tapahtumassa paikalla pitää olla myös järjestyksenvalvojia. Mikäli kävijämäärä sallisi tapahtuman, torimyyjät on määräysten mukaan velvoitettava valvomaan turvaetäisyyksiä ja järjestyksenvalvojien tulee valvoa, että tämä toteutuu.
– Nyt kesäkuun loppuun voimassa olevat kokoontumismääräykset ja niiden valvontavelvollisuus siis estävät kesätorin toiminnan. Jos ja kun määräyksiin tulee muutoksia, niiden vaikutukset harkitaan, kun voimaantuloaikataulu on selvä, Linnilä selvittää.