Huoltajille ohjeistusta loppuviikosta

Someron peruskoululaiset palaavat lähiopetukseen eli kouluilla tapahtuvan opiskeluun ensi viikon torstaina 14.5., kuten muutkin Suomen peruskoulut. Myös varhaiskasvatus palaa tavalliseen päivärytmiin. Lukiolaiset jatkanevat etäopetuksessa.

– Odottelemme opetushallitukselta ohjeita ja tarkennuksia, jotta päästään järjestelemään kunta- ja koulukohtaisia ratkaisuja, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Someron huoltajat saavat lapsensa koulun rehtoreilta tai johtajilta Wilma-viestiä, miten omassa koulussa käytännössä toimitaan. Sivistysjohtaja sanoo, että viesti lähtee matkaan aikaisintaan loppuviikosta, varmaankin vasta ensi viikon alussa.

– Malttia, ohjeistaa Mäkelä-Rönnholm.

Opiskelun ja koululla olon tulisi tapahtua mahdollisimman paljon omassa, samassa ryhmässä ja luokassa ja saman kasvattajan silmien alla. Ryhmien tulisi olla pieniä ja oppilaiden etäällä toisistaan.

Sivistysjohtaja sanoo, ettei kaikilla Someron kouluilla ole mahdollisuutta jakaa joukkoa pienempiin ryhmiin tilojen ja opetushenkilökunnan puutteen vuoksi. Tai porrastaa opetusta aamu- ja iltapäiväryhmiin.

Alakoulussa opetus onnistuu yhden luokanopettajan parissa, mutta yläkoulussa se on vaikeaa.

– Yläkoulussa joka oppitunnilla on eri aineenopettaja. Käytännössä on haastavaa järjestää opetus, ettei opettajavaihtuvuutta tulisi, mutta etsimme ratkaisuja. Sellaisia löytynee.

– Alakouluissa kevään viimeisinä kouluviikkona varmaankin liikutaan paljon ja järjestetään opetusta ulkona.

Kouluruokailu tapahtunee omissa luokissa tai ruokalassa aiempaa pienemmissä oppilaserissä. Ei ole noutopöytiä, vaan ruoka jaetaan oppilaille.

Koulukuljetuksissa mentäneen tutun mallin mukaan.

– Kuljetuskapasiteetti ei riitä siihen, että lapsia voisi hakea ja viedä pienissä erissä. Somerolla käytännössä varmaankin jatkamme vanhalla kuljetusjärjestelmällä, pohtii sivistysjohtaja.